SPOTPRIS PÅ SPOTNING

Intuitiv kommunikation vil være fremtiden for måden at skabe trivsel, bevidsthed og forståelse for de påvirkninger vi som mennesker bliver syge af og drænes af. Inddannelsen er en åbning ind i bevidstheden om intelligente cellers påvirkning, og en værktøjskasse til, aktivt at handle på ny viden.

INTUITIV KOMMUNIKATION

Lad os tage et øjeblik til at trække vejret dybt og mærke det pulserende liv inde i os. For det er her, i hjertets stille sprække, at visdommen findes. Den uundværlige skat af indsigt, der kan forme vores ydre verden med fortidens visdom og nutidens forskning. Navigazion bygger bro mellem allerede kendte teorier, erfaringer og evidens til intuitive værktøjer.

NATURLIG-VIS

Alt er atomer - og derfor er vores egen frekvens et naturligt afsæt i at ændre indefra og ud. Dine celler er intelligente og samarbejdsvillige.

Jeg brænder for menneskers dyrebare ressourcer. For mig er dette en hjertesag. Jeg anerkender den direkte forbindelse mellem den naturlige energi, som individer investerer i deres arbejde, og trivslen inden for organisationer. Dette udgør en dynamisk tovejsstrøm af påvirkning. At investere i både individuelle potentiale og det overordnede helhedsbillede udgør ikke blot en styrkelse af organisationers sundhed, men udgør også en bærende søjle for vækst.

Naturen er det rum, hvor vi naturligvis hører hjemme, og den samme naturlige essens findes i hver enkelt af os. Gennem bevidsthed kan vi skabe en symbiose mellem vores indre natur og de eksterne miljøer. Denne bevidsthed kan integreres med den eksisterende forskning og evidens.

Min tro strækker sig mod en fremtid, hvor værdien af naturen og dens iboende skatte står centralt. Her blomstrer menneskelige værdier i harmoni med organisationers økonomiske aspekter. At værne om individuelle profiler og velbefindende er ikke blot en altruistisk handling, men en essentiel byggesten for en sund organisation.

Når vi dedikerer os til mennesker, investerer vi i bæredygtighed og forandring. Jeg skuer en vej, hvor vores kollektive fremtid balancerer mellem det menneskelige og det organisatoriske. Lad os i fællesskab skabe en verden, hvor ressourcer plejes, værdier udfolder sig og trivsel blomstrer. 

KONTAKT MIG FOR EN AFTALE

BLIV MEDLEM AF KOMPASSET

En medlemsklub og et community, hvor intuition vedligeholdes, skærpes og implementeres. Et inspirationsunivers for bevidste, fagprofessionelle og intuitive mennesker, der ønsker at lede og selvlede med både hjerne og hjerte. Alle kan være med - det handler egentlig blot om egen interesse og ønske om impact på verdens fremtid.


INDDANNELSE

Du har mulighed for at deltage i en af mine kurser eller booke mig til at facilitere en intern workshop eller internt program i egen organisation eller privat. Udforsk hjemmesiden – der er mange muligheder for at skabe viden ind i naturlig mental styrke.

BOOK NAVIGAZION

Dårlig energi er som en virus! Så hvorfor finde sig i mesterbrokkere og hvorfor ikke lære lidt om hvad DU kan gøre.  Der er ingen grund til at have dårlig kultur i og omkring sig - det smitter, og det handler helt enkelt om påvirkning af mhz og frekvenser - naturlige processer.

FORMIDLING

Opdag Intuitiv Kommunikation gennem engagerende foredrag og workshops. Udforsk også Navigazions online univers for selvstudier og mulighed for supervision. Jeg inddrager øvelser og træningsbaner til selvharmonisering. Omdrejningspunktet handler om intelligente cellers påvirkninger og aktiv indsats for sundere internt og eksternt miljø.

KONSULENT

Navigazion står klar til at håndtere faglig trivselsindsats og kommunikation. Gennem facilitation og undervisning trænger vi sammen ind i organisationens kerne for bæredygtig udvikling. Ekspertise i kommunikation og processtyring tilbydes for programmer og projekter som ønsker humanitær indsats.

KONSULTATION

Book 1 timers online konsultationer til brug for indblik i evt. skolefravær, børn og unges mistrivsel, forældres frustration eller blot et indblik til hverdagens støj. Tilmelding til skræddersyede 1:1 Kompas Program, der guider dig mod personlig succes og positive processer.

Bindeledet mellem naturens visdom og professionel profil

Vi tror på, at naturen indeholder en dyb visdom, som kan guide os på vores rejse mod en stærk professionel profil og branding. Ved at forbinde os med naturens rytmer og principper kan vi skabe en autentisk og meningsfuld vej, der resonerer med vores kerneværdier og mål.

Intuitiv træningsbane til individet, arbejdslivet og helbredet

Navigazion tilbyder mere end bare professionel udvikling. Vi inviterer den enkelte til at træde ind på en intuitiv træningsbane, der udforsker alle aspekter af livet – fra arbejdsliv til helbred. Gennem naturlige metoder og visdommen i vores indre skaber vi en stærkere forbindelse til os selv og vores omgivelser.

Skab kultur og adfærd med dybere rødder

Vores tilgang begrænser sig ikke til individuel udvikling. Vi arbejder også med organisationer for at skabe en kultur og adfærd, der har dybe rødder i naturprincipper og positiv energi. Vi tror på, at stærke kulturelle værdier og adfærd kan føre til en mere harmonisk og succesrig arbejdsplads.

Sammen skaber vi balance og mening

Vi inviterer dig til at udforske Navigazion og sammen skabe en vej mod balance, mening og autentisk trivsel. Vores vision er at forbinde mennesker med naturen og sig selv på en dybere måde, fordi vi tror på, at dette kan skabe positive forandringer i både arbejdslivet og livet som helhed. 

Om Birgitte Pliniussen

Birgitte Pliniussen er alsidig og engageret professionel virksomhedsejer med en unik tilgang til at skabe forandringer og positiv energi i både individuelle og organisatoriske miljøer. Med en baggrund som grafisk designer og ekspert i intuitiv kommunikation, har Birgitte en evne til at se dybere lag af menneskelig interaktion og påvirkning.

Birgitte's tilgang til arbejdet med identitet, kommunikation og trivsel er præget af hendes filosofi om, at bevidsthed og energiforståelse er nøglen til autentisk vækst og balance. Hendes ekspertise rækker fra at skabe visuel identitet og branding til at facilitere workshops, undervisning og 1:1 forløb, der hjælper enkeltpersoner og organisationer med at opnå deres fulde potentiale.

Med en passion for at integrere naturlige metoder og moderne evidens i sine tilgange, kombinerer Birgitte viden fra forskning, erfaring og intuition for at skabe effektive løsninger til at fremme sundhed, trivsel og kulturudvikling. Hendes positive tilgang og evne til at skabe mening og engagement er kendetegnende for hendes arbejde, og hun er dedikeret til at sprede glæde, viden og positiv forandring i verden omkring os.


Intuitiv Kommunikation gennem Grafisk Design

Jeg er en uddannet grafisk designer, og for mig er design en del af intuitiv kommunikation. Uanset om jeg arbejder med identiteter eller destinationer – både på individuel og organisatorisk niveau – så er den fælles tråd energi. Det er den samme drivkraft, der guider mig, blot i forskellige måder at bruge informationerne på. Gennem mit design skaber jeg en forbindelse mellem det visuelle og det dybtfølte. Hver linje, farve og element bærer en særlig betydning og intention. Det handler om at formidle budskaber og værdier på en intuitiv måde, der resonerer med mennesker og organisationer. Jeg tror på, at grafisk design er mere end blot æstetik – det er et kraftfuldt redskab til at formidle energi og skabe forbindelse. Oplev den magiske forening af synlig og usynlig kommunikation gennem grafisk design. Vores sanser er nøglen til at føle, se, høre, lugte og være til stede. Denne unikke tilgang er kernen i at skabe en autentisk profil.

Vision og Mission

Mission: At forankre naturforståelse og bevidsthed som en grundlæggende rettighed for alle mennesker. Vi stræber efter at nedbryde barrierer og sikre, at alle har adgang til viden, oplevelser og ressourcer, der fremmer forbindelsen til naturen og styrker bevidstheden om dens indflydelse på vores liv.

Vision: Vores vision er en verden, hvor natur og bevidsthed ikke er forbeholdt nogle få privilegerede, men er tilgængeligt for alle, uanset baggrund, sted eller situation. Vi arbejder målrettet på at skabe en inklusiv fremtid, hvor en dybere forståelse af naturen og dens symbiotiske relation til menneskeheden bidrager til bæredygtighed, trivsel og fællesskab på globalt plan.