NAVIGER EFTER KOMPASSET

Kompasset er uundværligt i jagten på den intuitive kommunikation og intelligens - skatten kan ligge alle steder, så fat mod! 

KURSER
& FOREDRAG

Kurser og foredrag med greb og omdrejningspunkt omkring intuitiv selvledelse og ansvar. Naturen og naturlige virkemidler i forhold til velvære, trivsel, mønstre og adfærd. Hvordan vi selvhealer med fokus på egen identitet også i fællesskabet.

NATURENS NAVIGATØR

Navigazion har udviklet en Navigatør Inddannelse, hvor alle de gode naturlige værktøjer om trivsel og balance, kan nå bredest ud i alle faglige niveauer. Tilmeld hold eller skab dit eget hold. RAB certificeret kursus

SESSIONER 
& FORLØB

Bestil en enkelt session eller deltag i et unikt 1:1 forløb til din destination eller et familie- eller børne/ungeprogram. Potentiale og vinkler ind i egne styrker og  evner. Processen er det vigtigste, for atfinde alle brikker til puslespillet.

VIRKSOMHEDENS IDENTITET

Hvem er i, og hvordan bruger i jeres værdisæt til at skabe processer og ambassadørskaber? Forstår i sammenhængen mellem mennesket og branding? Har jeres ansatte det godt? Har du spurgt - og hvad hvis de ikke har - har i så en holdning til det? Hvilke frø sår i?

 
skaber dine ambassadører god eller dårlig værdi?
Afspejler den Ydre profil det indre, og omvendt?
hvad tiltrækker jeres energi?

HVEM VIL DU GERNE VÆRE? OG HVORDAN KOMMER DU FRA TANKE TIL HANDLING, OG FRA HANDLING TIL DIT ØNSKEDE MÅL? 

Opgaven er at navigere efter sit eget indre kompas, og forstå det naturlige "sprog" det indebærer. Navigazions opgave er at skabe rammer for den enkelte, som de selv forstår, kan motiverer sig til at følge og lade sig inspirere til egenforståelse og identitet, og med en destination i sigte. Navigazion er navigatøren der står ved siden af, men som har overblikket og kender instrumenterne og stjernerne. Og ved at kende til de naturlige processer, og metoderne, så er der adgang til en unik rejse.  Alt det vi vil koncentrerer os om i Navigazion, er den personlige identitet sammen med den destination som du/i pejler, og som kan indeholde alt fra den gode træning til den gode samtale. Og vores mission er at gøre det tilgængeligt for alle på en god og bæredygtig facon.

Navigazion er ikke bare konsulent ind i disse opgaver, men også facilitator og underviser ind i udvikling og forandring. Der er samlet gamle og nye erfaringer, videnskab og forskning ind i sandet mellem identitet og destination. Hvem vil jeg være og hvordan kommer jeg til et mål - uanset om det er på det personlige eller organisatoriske. Vi skal lære af fortiden, og vi skal forny os i nutiden og så skal vi lære af vores fejl til fremtiden. Men ikke at bruge den viden der allerede er tilgængeligt, giver ingen mening. Jeg har brugt mange år på at samle en hel værktøjskasse af viden, og samtidig fundet nogle vigtige tværfaglige linjer, hvor fortiden og nutiden krydser hinanden.  Den kultur vi er en del af og de miljøer vi mennesker skaber, er grundpillen til vores adfærd og mønstre. 

Navigazion formidler viden og ekspertise ind i naturlig helhed og balance både til personligt og organisatorisk brug. Hvordan opretholdes balancen og hvad skal der til for at aktiverer processer? Navigazion udvikler og afvikler programmer, forløb og læring, hvor komplekst viden gøres tilgængeligt og forståeligt - fra menneske til menneske - og fra menneske til miljø. Det handler om at være forandringen og ville processen.

STOL PÅ NATURENS KOMPAS

Lær at styrer efter dit indre kompas (dit hjerte) ved at praktiserer naturens principper eller kombiner viden og teknikker ind i eksisterende programmer, indsatser og værdier. Missionen er at brede kendskabet til metodens greb på en naturlig og simpel måde og at have viden om at kunne håndtere sundhed på både fysisk og mentalt plan, med naturens egne virkemidler. Ved at få flere til at praktisere metoderne inden for enhver faggruppe kan vi starte en bevægelse til gavn for den enkelte og flere. 
Naturen forbinder hver en fibre og celle sammen til hinanden og jorden  - derfor bør helhed og helbred også findes ad naturlige veje"

BLIV NAVIGATØR

Humanistiske og naturlige vinkler på fagkompetence og læring om intuition, som en intelligens og et anvendeligt værktøj til NATURLIGT FLOW.

Inddragelse af fagkompetencernes mange berøringsflader og forgreninger i sociologi, psykologi, pædagogik, antropologi, biologi, videnskabsstudier, naturen m.v. Der tages udgangspunkt i den opfattelse, at mennesker bidrager mere, hvis deres personlige psykiske evner aktiveres med naturens frem og tillærte fagkompetencer. Intuition er en intelligens der er forbundet med sanserne samt hjernebølger og som giver en helhjertet tilgang til sig selv og til opgaver og vil være værdiskabende langt ind i fremtiden for den enkelte og i en sammenhæng. Naturens kraft er i os og omkring os - vi skal blot øve os i at manøvre i det.

VÆRDIPROFIL

Hvem er Navigazion og mød stifteren bag firmaet og metoderne der benyttes i Inddannelse, kurser og opgaver ind i virksomheden.

DET SIGER ANDRE

De erfaringer som Birgitte Pliniussen har samlet over opgaver med bla. børn, familier, undervisning og kurser ligger til grund for Inddannelsens greb. 

ANBEFALINGER

Udtagelser og anbefalinger af navigations inddannelse og arbejdet med mennesker.

Ove Zachariassen

Fysioterapeut - Se mere her

Ofte er vi påvirket af vores omgivelser og måske danner vores eget selvbillede af de input, ris og ros vi modtager, men hvad nu hvis vi er meget mere, end det vi tror andre tænker og siger om os, og hvis nu vi kan finde frem til dette eget potentiale, vi hver har. Dette giver Inddannelse en unik mulighed for. Her kommer du rundt om ”hele dig” og får en viden om hvordan du kan spotte ind på din krop, sind og sjæl. Birgitte er samtidig en fantastisk inspirerende formidler med en enestående evne til at guide og vejlede dig på rette vej, således at du bliver din egen bedste coach. Dette har givet mig et menneskeligt boost jeg nemt kan overføre i mit arbejde som fysioterapeut. Jeg giver Inddannelse mine varmeste anbefalinger. 

Lene Outzen

Psykoterapeut - Se mere her

Efter uddannelsen i inddannelse er jeg blevet endnu bedre til at lytte til min intuition, jeg har lært endnu flere metoder til at balancere og grounde mig selv. Hvilket er en gave i mit privatliv men også i mit arbejdsliv som AKT-vejleder og psykoterapeut, hvor jeg hver dag snakker med mange mennesker i alle aldre, som er udfordret psykisk eksempelvis med dårligt selvværd, dårligt selvtillid, angst, ensomhed, ked af det hed, vrede osv. Og som ønsker en forandring i deres liv. Sådan som jeg ser det, er det min opgave, at være nærværende og lyttende, at være tilstede – så de mennesker jeg snakker med oplever sig set, hørt og forstået og i det møde, har det i hvert fald lidt bedre end da de kom. For at kunne det bruger jeg min intuition og den er meget afhængig af, at jeg er i balance med mig selv, at jeg ikke har andre dagsordner end at være tilstede på sted, i den samtale jeg er. Redskaberne og metoderne du får i uddannelsen i inddanelse kan du bruge alle steder, hvor du indgår i relationer både til dig selv og andre. Holdene er små, det opleves hyggeligt, trygt og autentisk. Materialet er lækkert og nemt at gå til, alle burde give sig selv uddannelsen i inddannelse i gave. 

Pernille Hochreuter

 Destinationsforløb

Mit forløb hos Birgitte har været starten på noget helt nyt. Birgittes evne til at forstå ens følelser uden, at fortælle hvordan man egenligt har det, er helt enestående. Hun har heriblandt hjulpet mig igennem en hård periode med følelsen af ensomhed og følelsen af ikke at være god nok. Hun hjælper med at komme frem til hvor denne følelse stammer fra, og derefter at bearbejde den. Dette giver en forståelse af, hvorfor man har denne følelse, og dermed nemmere at arbejde videre med. Hver gang jeg har stået med en stor beslutning, har Birgitte været den jeg har troet mig til. Hun har her hjulpet med at finde frem til, hvilken vej der ville gavne mig mest - og har aldrig taget fejl.
Kort sagt har Birgitte været en kæmpe hjælp, og er altid til rådighed, blandt andet når man synes det hele rammer en - som jeg har benyttet mig en del af Jeg er nu kommet mere i balance med mig selv, som har givet meget mere tid og overskud til hverdagen.