HUSET FOR INDDANNELSE

Styrk faglighed og potentiale

Konsulent

I kan benytte spotningsmetodens virkning med en ekstern konsulent ind i organisationen. Fokus på koblinger af tværfaglighed og resiliens. Processer og intern spotning der omhandler både intern og ekstern balancering. Kontakt mig for deltagelse i konkret opgave, eller til intern personaletrivsel.

Inddannelse

Vi er nød til at tænke i koblinger, hvis indsatser ikke blot skal føre til mere af det samme. Ved at få balance på både det intuitive, kropslige og kognitive plan, kan mennesker nulstilles og varetage egne og andres bedste. Inddannelse er at arbejde indefra og ud, med personlig balance som kompas.

SOS

Personlige sessioner på med intuitive indblik i din identitet eller personlige forløb, hvor vi arbejder med potentiale og personlig forståelse af hele dig, dit barn, din familie og kobling af liv og karriere. Forløbene er med 1 månedlig session, samt personlig gruppe til sparring, og ugentlige indspark.

Humanistiske vinkler på fagkompetence og mennesker

Inddannelse er  inddragelse af fagkompetencernes mange berøringsflader og forgreninger i sociologi, psykologi, pædagogik, antropologi, biologi, videnskabsstudier m.v. Inddannelse tager udgangspunkt i den opfattelse, at mennesker bidrager mere, hvis deres evner sættes i spil med deres fagkompetencer. At deres hjerter røres og giver stof til reflektion og dermed power til hjernen. En intelligens der ligger i koblingen mellem hjerne og hjerte. Når livet giver mening vil en  helhjertet indsats være værdiskabende langt ind i fremtiden for den enkelte og for mange.

HVORFOR SPOTNING?


Navigazion vil gøre tænkningen omkring inddannelse tilgængeligt, som et ekstra sprog, til mennesker der arbejder med mennesker. Missionen for mig er klar - jeg vil lære andre at danne indad og at tale dette "sprog" - for det vil udmønte sig i flere balancerede voksne, og det vil dryppe af på børnene og deres forældre derude, som jeg har mødt og arbejdet med. Vi har tendens til at symptombehandle, men ved at inddanne flere og "spotte" vil det være en afgørende indsats for en adfærdsændrende proces. Navigazion underviser, holder workshops og uddanner i inddannelsessproget, og implementerer metoderne til udviklingsprocesser og for at styrke resiliens.

LÆR AT MESTRE SPOTNING

Du bliver stand til at blindspotte ind i personer og situationer. Din intuition skærpes og bliver et værktøj til at bygge bro mellem mennesker, system, miljø og indsats.

Faciliteret og evidensbaseret viden omkring hjernen og cellers kraft til at kunne ændre mønstre og adfærd. Kendskab til kroppen som et værktøj til at forstå sindet og omvendt. Teknikker og viden til at balancerer både på celle og mental plan. Metoder som kan kombineres med en procesplan for bedre forståelse af mennesker og situationer - konkrete værktøjer, til at give videre og til at bruge selv!

Jeg har valgt at sætte 100% fokus på Inddannelse. Inddannelse kan noget som uddannelse ikke kan alene. Det er koblingen mellem alt det faglærte/tillærte og det medfødte, som et særdeles veludviklet sprog der kommunikerer med intuitionen. Øvelser og teknikker er baseret og vinklet på evidensbaseret forskning og viden, som allerede bruges og kendes i dag. 

Denne inddannelse tager afsæt i psykologi, adfærd, vaner, mindfullness, stress og sygdom - fordi det hænger sammen. Spotningen, som er det unikke ved inddannelse,  er det intuitive sprog man kan lære at mestre på Navigazions inddannelse. Vi starter indefra og ud - ikke omvendt! 

UDVIKLINGSPOTENTIALE VED INDDANNELSE OG FORANDRING I MENNESKER
  • Fra filosof til at indlede filosofi og mestre den
  • Fra at tænke til at gøre til at være.
  • Fra sind til krop til sjæl
  • Fra viden til erfaring til visdom
Joe Dispenza

" Jeg hedder Birgitte Pliniussen og er skaber af Navigazion og metoden for Inddannelse. Ønsket er at gøre metoden tilgængelig for flere, helt specifikt de steder hvor mennesker arbejder med mennesker."

Birgitte Pliniussen · Udvikler af inddannelse som et intuitivt sprog 

BALANCE INDEFRA OG UD

Navigazion kobler hjerne og hjerte i alt det der arbejdes med og de mennesker jeg møder. Omdrejningspunktet er at det skal give mening, og at spotte ind i fælles og individuel balance, som er nøglen til indre og ydre helhed og sundhed. Se inddannelse som et intuitivt ”sprog”, som gør at kommunikation på et internt og eksternt niveau bliver mere flydende og logisk. Ved at forstå ”sproget” kan du koble det med alt det du allerede kan, og dermed styrke dine processer, arbejdsmetoder og din intuition skærpes, til brug for mange af hverdagens udfordringer. Implementer det i dig, dine medmennesker, der du arbejder og bruger størstedelen af din energi!