DIT BLUEPRINT

Alt det du er ligger i dit system både på mental, celle og fysisk plan. Du er sammensat af DNA, epigenetik, mønstre og overbevisninger, samt de oplevelser du bære med dig. Men vidste du, at dit blueprint kan omprogrammeres? Du kan opgraderer og fjerne, men du kan også optimere og omrokere.

INDDANNELSE

Det undervisning  jeg udbyder,  er vigtige, givende og virkelig brugbare til fremtidens forståelse for psykisk og fysisk balancering. Inddannelse er et produkt af egen fremtidsforskning sammensat af både faglig og meningsfuld bevidsthed. Mit afsæt er en forbindelse af naturlige præferencer og en kombination af metoder samt evidens, erfaring og filosofi, med fokus på at kunne formidle en moderne, tidsvarende og samtidig dyb reflektion med konkrete elementer til personlig og organisatorisk udvikling.

KONSULENT

Som konsulent inden for adfærd har jeg specialiseret mig i at integrere effektive metoder som hypnose, naturterapi og kulturforandring. Gennem hypnose faciliterer jeg individuel udvikling og stressreduktion, skaber en bro til det ubevidste sind og styrker mentale ressourcer. Naturterapi tilføjer en dimension af helbredelse ved at forankre processen i naturens ro og skønhed, mens kulturforandring bringer organisatorisk vækst ved at skabe et positivt og effektivt adfærdsmiljø. Forandring, hvor adfærd bliver nøglen til succes.

FORMIDLING

Foredrag, workshops og forløb der omhandler aftryk, påvirkninger, bevidsthed og aktiv indsats for sundere internt og eksternt miljø, både til den enkelte, men også overordnet organisatorisk. Naturen og naturlige aktiveringer kan være vejen til et sundere miljø, der er langtidssikret og skaber grobund for en sund kultur og adfærd hos medarbejderne? Få udkast og ideer til hvordan det kan faciliteres og hvordan der kan udarbejdes strategiske, målbare og resultatorienterede planer til formålet. 

Det personlige aftryk påvirker organisationens bevægelse, derfor er det vigtigt at den enkelte tager ansvar for egen tilstand og påvirkning

Jeg vil gerne være primus motor på at vi skal forebygge i stedet for at symptombehandle. Med en mere humanistisk og effektfuld værktøjskasse,  kan der reduceres væsentligt på den negative kurve med menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af mennesker og organisationer i voldsom ubalance. 

Min fremtidsforskning er dedikeret til udviklingen af omfattende programmer til bevidsthedsudvidelse, samt at skabe berigende, meningsfulde og lærerige oplevelser og udvidende læringsplatformer, profiler samt naturligt fundament for aktivering i kroppens systemer.

Jeg ønsker at gøre kommunikation med en intuitiv bevidsthed om psyken, kroppens påvirkninger og informationer i vores kobling mellem hjerne og hjerte mere tilgængelig for alle. 

INTUITIV KOMMUNIKATION KAN være med til at:


BØRN & UNGE
Øge egenindsats og styrke nervesystem og dermed fysisk robusthed hos børn og unge. Dermed kan skolefravær, uddannelsesfrafald og selvskade, samt sygdomme reduceres.

PERSONLIG UDVIKLING
At fremme det personlige aftryk ved at have fokus på at styrke menneskers muligheder for at deltage aktivt i sociale relationer og positive fælleskaber, hjælpe med at opbygge en positiv selvopfattelse, tro på egen formåen og evner til at håndtere udfordringer.

Organisatorisk konceptsudvikling
I som organisation tager ansvar for at løfte medarbejdernes energi, så det spredes i organisationen. Kultur og adfærd starter med en vision om at engagerer den enkelte og understøtte, ansætte, nurse ind i værdier - hvilket også bør kunne "aflæses" på den visuelle identitet.

INTUITIV Navigatør INDDANNELSE

Alle bliver uddannet, men alle burde også inddannes. Inddannelse tager udgangspunkt i personlige referencer, og opliver eller genopliver naturlige ressourcer som med gavn kan spredes, som ringe i vandet.

DET ER SUPERSIMPELT

Dårlig energi er som en virus! Så hvorfor finde sig i mesterbrokkere og hvorfor ikke lære lidt om hvad DU kan gøre.  Der er ingen grund til at have dårlig kultur i og omkring sig - det smitter, og det handler helt enkelt om påvirkning af mhz og frekvenser - naturlige processer.

BLIV EN DEL AF EN BEVÆGELSE

En medlemsklub og et community, hvor intuition vedligeholdes, skærpes og implementeres. Et inspirationsunivers for bevidste, fagprofessionelle og intuitive mennesker, der ønsker at lede og selvlede med både hjerne og hjerte og med en personlig karismatisk udstråling der spejler positive vibes. Alle kan være med - det handler egentlig blot om egen interesse og ønske om impact på verdens fremtid og med din eget kompas i fokus. Hvem er du? Hvad vil du byde ind med til verden og mennesker? Hvem vil du være? hvordan kan du omsætte din energi positivt og med et fagligt fokus?

Intuitiv Kommunikation indeni og udenpå virksomheden - så er der en rød tråd!

Jeg er en uddannet grafisk designer, og for mig er design en del af intuitiv kommunikation. Uanset om jeg arbejder med identiteter eller destinationer – både på individuel og organisatorisk niveau – så er den fælles tråd energi. Det er den samme drivkraft, der guider mig, blot i forskellige måder at bruge informationerne på. Gennem mit design skaber jeg en forbindelse mellem det visuelle og det dybtfølte. Hver linje, farve og element bærer en særlig betydning og intention. Det handler om at formidle budskaber og værdier på en intuitiv måde, der resonerer med mennesker og organisationer. Jeg tror på, at grafisk design er mere end blot æstetik – det er et kraftfuldt redskab til at formidle energi og skabe forbindelse. Oplev den magiske forening af synlig og usynlig kommunikation gennem grafisk design. Vores sanser er nøglen til at føle, se, høre, lugte og være til stede. Denne unikke tilgang er kernen i at skabe en autentisk profil.

LÆS MERE OM DNA PROFIL