HUSET FOR INDDANNELSE

Uddannelse er tillært talent, hvor imod inddannelse er medfødt indre intuition

Humanistiske vinkler på fagkompetence
og metode til spotning

Inddannelse er inddragelse af fagkompetencernes mange berøringsflader og forgreninger i sociologi, psykologi, pædagogik, antropologi, biologi, videnskabsstudier m.v. Inddannelse tager udgangspunkt i den opfattelse, at mennesker bidrager mere, hvis deres personlige spotteevner og indre balance sættes i spil med fagkompetencer og tillært talent og det i øvrigt giver mening. Intuition er en intelligens der er koblet på sanser samt hjernebølger og som kan trænes. Personlig indsigt og balance giver en helhjertet tilgang til sig selv og til opgaver og vil være værdiskabende langt ind i fremtiden for den enkelte og for mange.

Inddannelse

Læring ind i begrebet. Grund forløb med forskellige tilgange til benyttelse af spottemetodens muligheder. Overbygningsmoduler med videreudvikling og læring. Undervisning og workshops til organisationer og læremiljøer.

Konsulent

Brug Navigazion til bla.  sparring ind i projekter/koncepter eller hverdagens opgaver. Vi tilbyder temadage, udviklingsworkshops og har også et klippekort til opgaver ind i organisationer, der har behov for et fleksibelt system.

Forløb

Længere forløb og ophold til bearbejdning af indre balance og solidt fundament. Der er forskellige målgrupper og fokus, men vi kan også kontaktes for at arbejde ind i en konkret sag eller opgave, til lige netop jeres behov.

1:1 samtaler

Personlige samtaler som indeholder intuitive indblik og som samtidig er terapi til selvudvikling og identitetsforståelse. Det er også muligt at oprette et forløb med udgangspunkt i din identitet og med en udviklende proces i sigte.

GRUND INDDANNELSE

12 pladser til opstart i uge 41

Det første hold med inddannelse har talt, og alle har været vildt begejstret for koblingerne af både det humanistiske og det videnskabelige. Men det vigtigste for alle har været, at få fat i den kerne i dem selv, hvor den indre kommunikation ikke slår fejl, og at den information og de lag der arbejdes med, kan implementeres i livet. opgaven er nemlig ikke at bruge det on/off, men at implementerer det, så det konstant er i spil - og dermed kommer til at køre på autopilot ! Det er her det giver mening.

KORPSET

Tribal Leadership

Navigazion ønsker at skubbe til en ny bevægelse i måden vi arbejder sammen og måden vi resonerer og kommunikerer på. Derfor har jeg startet Korpset - som skal være et modstykke til de traditionelle netværk. Jeg vil gerne skabe et fællesskab der i bedste Tribal stil og tænkning, skal understøtte fællesskabstanken og ønsket om, at gøre verden til et bedre sted, både på det personlige, men absolut også på det organisatoriske plan. Korpset er ikke på samme måde styret, men giver mulighed for at være sammen med andre, der som en selv, tænker muligheder og nye veje større og gøre dem tilgængelig for flere. Kom og vær med - medlemskabet er gratis, det er kun arrangementer og events du betaler for!

TILBAGE FRA STRESS & SYGDOM

5 hele dage med overnatning og fokus på at mestre livet efter evt. sygdom, depression, stress eller hvad nu livet har budt på, som fik pustet luften ud af dig.

Navigazion tilbyder dette forløb til 10 personer, som får mulighed for at puste til gløderne til livet, at få en helt naturlig hjertestarter, der kan skubbe din lavenergi i en ny retning - eller bare i gang. Kontakt mig, hvis du gerne vil høre mere. Resiliens er en af nutiden store sorte huller, hvor dem som egentlig skulle hjælpe andre, slides i det mentalt hårde indre og ydre miljø. Muligheden kan også benyttes til virksomheder eller Jobcentret, som ønsker at give en særlig sårbar klient, medarbejder eller ansat, et skub tilbage til livsglæden.