NAVIGER MED SJÆLEN SOM KOMPAS, SÅ FØLGER SINDET OG KROPPEN MED

IVÆRKSÆT NATURLIGE PROCESSER OG TRÆNINGSBANER

I Navigazion har jeg koblet evidensbaseret forskning og holistiske greb i mine intuitive sessioner og i min formidling. Jeg har udviklet projekter og en Inddannelse, hvor hovedingredienserne er naturlige og baseret på det kroppen, sindet og sjælen i symfoni kan præstere.

Bevidstheden om hvem vi er, hvor vi træder, hvor vi epigenetisk har vores ophav er alt sammen kodet i vores blueprint og ligger både tilgængeligt som medfødte evner eller blokering til læring.

Jeg bruger intuition og psykisk evne til at spotte helheder og koblinger, som ellers kan være svære i ordinære behandlinger at spotte. Min styrke er dermed INGEN spildtid og hurtige aktiveringer.

Helbred og sundhed har altid interesseret mig, og har en livsopgave i at vinkle symptomer op på traumer, følelser, allergier og påvirkninger der sker uden for mennesket og inde i mennesket. Påvirkninger som laver symptomer, aftryk og vrid i vores systemer.

Opgaven er at stabilisere på celleplan og skabe træningsbaner til nervesystem, vagusnerve, åndedræt og kombinere det med naturen og aktiveringer.

Alle kan arbejde med denne værktøjskasse, det er blot et spørgmål om træning, indsigt og bevidsthed om at have tillid til egen skelneevne.

Jeg underviser, vejleder, udvikler koncepter ind i Inddannelse og det empatiske lederskab samt holder foredrag som kan belyse de naturlige mekanismer og greb.

LÆS OM MINE METODER OG KOMBINATION AF VIDEN

Jeg forstår, at der eksisterer en direkte forbindelse mellem menneskelig sundhed og organisationers output. Dette komplekse netværk strækker sig ind i forskellige lag, der alle er indbyrdes forbundne. Min tilgang fokuserer på den energiske påvirkning, der foregår mellem det ydre og det indre. Dette kan foregå både på et personligt og organisatorisk niveau, hvor balance mellem disse aspekter er afgørende for trivsel og sund tilstedeværelse. Ved at arbejde med begge sider af ligningen guider jeg med at skabe sammenhæng mellem det, der udtrykkes udadtil, og det der sker indeni - og dette har en direkte indvirkning på resultatet.

EMPATISK LEDERSKAB

Empatisk lederstil, og regenerativ forståelse er fremtidens retning for psykisk og fysisk tilstedeværen både på jobbet og i livet. Inddannelse er  sammensat af både faglig og meningsfuld viden, som både strækker sig ind i de nyeste felter, men forbinder sig til årtusinders visdom. Fundamentet tager afsæt i forbindelsen mellem naturlige præferencer og en evidensbaseret forskning, erfaring og filosofisk bredde. Fokus er på at kunne formidle en moderne, tidsvarende og samtidig dyb reflektion med konkrete greb og bevidsthed i sansers kommunikation, og på at kunne omsætte materialet i virkeligheden og ikke kun teoretisk. 

SKAB HELHJERTET PROFIL

Jeg faciliterer organisatorisk kulturforandring med fokus på  at tage fat i årsager og ikke kun symptomer. Bevidsthed om påvirkning er nøglen til at kunne skabe tillidsfuld, værdibaseret identitet til at tiltrække både kunder og ansatte og til at have en afdeling/et team/en organisation som leder fra hjertet og med hjertet. Målet er at få skabt træningsbane ind i hverdagen, der hvor livets påvirkninger opstår og eksistere.  Der er flere vinkler ind i en autentisk profil og værdisæt, så hvis der er en brist vil den påvirke alle? Hvad skal der til for at reparere det? Fuldkommen bæredygtig tankegang som også kan måles på bundlinjen. 

BOOK ET ARRANGEMENT

Projekter, foredrag og workshop til grupper, kommuner, teams der har brug for en magisk indsprøjtning. Der er flere vinkler, men alt sammen med påvirkninger, bevidsthed som kerne. Vi tager en snak eller sparring om, hvad jeres ønske er og hvad jeg kan tilbyde. 
Min passion er at tale naturlig sund fornuft til et sundere miljø, der er langtidssikret og skaber grobund for en sund kultur og adfærd hos medarbejderne og dermed også organisationen, eller ude i familierne hvor børnene påvirkes af presset? Hvordan kan vi ændre gamle overbevisninger? Jeg kommer med input til hvordan vi kan ændre  struktur og kultur i måden at "være" på? 

TRÆNINGSBANE DER TRANSFORMERER

Bevidsthed er kernen i min tilgang, for det er her, transformation og intention begynder. Når vi handler uden at være opmærksomme, mister vi ofte forbindelsen til en dybere sammenhæng. Men med bevidste mønstre, tanker og handlinger kan vi skabe en harmonisk balance mellem vores mentale og fysiske velbefindende. Dette er også nøglen til at skabe et liv, der er i harmoni på tværs af arbejde og fritid samt mening med livet. Når vi udvikler en bevidst tilgang til vores valg og retning, åbner vi mulighederne for at skubbe til retninger og udvikle positivt. På dette humanistiske grundlag transformeres kommunikationen, og det bliver fundamentet for sunde miljøer og harmonisk samarbejde mellem mennesker.

BOOK PERSONLIGE SESSIONER OG FORLØB

IDENTITETS FORLØB

Et forløb med ugentlige indblik i personlig gruppe samt en månedlig Kombisession. Der må altid stilles spørgsmål i din personlige gruppe 24/7. 

1100,- pr. mdr

DESTINATIONS SESSION

Session på 45 min med samtaleterapi, mindfullness, øvelser, korttrækning og personlige dybe indblik til din kerne og det som din energi har brug for at få spottet lige nu. 

990,- pr. time

HYPNOSE

Hypnoseterapi er et forløb over et antal gange, med et konkret fokus. Hypnose kan kickstarte flere indre processer i dit blueprint.
Identitets session + hypnose
kr. 1500,- 
Pris lige nu 5 x hypnose

Tilbud 3500,-

GRUPPE HYPNOSE

Hypnosen gør det indre arbejde, og gruppemøderne inspirerer til det ydre arbejde ifht vægttab. Gruppemøderne bruges til bedre at kunne orientere sig, når det handler om indkøb, madlavning og øget bevidsthed om egen proces. Møderne åbner op for rig sparring med andre i gruppen.

Gå til direkte online booking

Kig i kalenderen, og se om der er et tidspunkt det passer dig. har du brug for at lave en aftale uden for mine normale åbningstider, så kontakt mig så finder vi en løsning.

NATUREN SOM GREB

Evolutionsteoretiske teorier belyser hvordan vores sansesystem og krop er skabt til at opholde os i naturen. Hvordan de rette elementer i naturen ubevidst går ind og påvirker hjernes opmærksomhed og vores hormonbalance og forskning viser at naturens rum er et af de steder hvor vi mennesker bliver mest kreativ og innovative tænkende.

ENERGI ind i hverdagen

Dårlig energi på arbejdspladsen er som en virus! Så hvad skal der til for at få en organisation der ikke bare tænker bundlinje men også summende energi i kantinen? At branding ikke kun handler om salg men også om tiltrækning af den gode medarbejder. At være til stede uanset rang og stjerner, handler om nærvær og bevidsthed. 

TAG PÅ KURSUS I SOFAEN

SELVPROGRAMMERING

Uanset om det er at starte en succesfuld virksomhed, forhøje din månedlige lønseddel eller få den drømmekrop, du altid har ønsket dig: 

POSITIV AKTIVERING

Har du i denne lidt kaotiske tid svært ved at fastholde det gode humør og finde balancen mellem frygt og retning samt handlekraft. For ikke at reagerer i affekt og ude af kontekst, så er det indre system vigtigt.

KROPPEN HAR SVARENE

Lær kroppens egen power at kende - cellernes magiske transformationsmagi, som kan flytte rundt på energien i vores systemer, og som kobler alle de livsvigtige systemer.

EMPATISK LEDERSKAB

Et forløb i Inddannelse. At begribe det indre, for at skabe forandring i det ydre. Med Inddannelse i empatisk lederskab lærer du ikke bare metoder og greb, men også årsagerne under og den faglige viden der ligger bag.

udvidelse af de psykiske medfødte evner

Kommunikation er mere end blot ord; det er en dyb forbindelse mellem sanser og intuition. Det handler om at lytte til ens indre mavefornemmelse og lade intuitionen guide os i vores interaktioner. Kommunikation kan manifestere sig som både verbal dialog og som en subtil frekvens i rummet, afsendt af personer eller situationer. Jeg bruger denne fornemmelse til at spotte det skjulte bag en overfladisk begivenhed. Det giver mig evnen til hurtigt at identificere den rette tilgang og værktøjer til at tackle en opgave. Intuition er mit vigtigste redskab, der guider mig til at opnå klarhed og præcision i alt fra organisatorisk rød tråd, spotte dårligt miljø, sammensætte komplementær behandling, øjne mulige forandringer i forhold til påvirkninger i mit virke som energetisk konsulent.

VIRKSOMHEDSORDNING

Jeg tilbyder dig sparring, sessioner til dig, dine ansatte, workshops, undervisning og en masse viden om hvad energi, bevidsthed, mønstre kan gøre for Jer - det er en mulighed der kan skræddersyes til Jeres behov. Denne mulighed er det ideelle valg, når du ønsker en kombination af udviklingsprocesser, vedligehold, sparring og optimering.

5 timer

Mindre opgaver og projekter eller sessioner til ansatte eller måske en workshop?

10 timer

Flere input, sparring, brainstorm om processer og indsatser. Kan også bruges til personlige sessioner, workshops mv

20 timer

Skal du i gang med et større projekt med flere opgaver og mere sparring. Her får du mere råderum samtidig med en rigtig skarp pris.

Priser er ekskl. moms - Ønsker du et samarbejde over en periode, så kontakt mig birgitte@navigazion.dk

kernen handler om AT FORBINDE verdner

Jeg bygger mit fundament på en blanding af forskning, evidens og erfaring for at skabe en naturlig tilgang til mit arbejde. Jeg trækker inspiration fra forskellige kilder og kombinerer det med naturen og dens ressourcer. Dette kan inkludere vejrtrækningsøvelser, naturterapi, kost og sansearbejde, hvor jeg blander ny viden, forskning og gammel visdom. Mit mål er ikke at opfinde noget nyt, men derimod at optimere og kombinere allerede eksisterende viden og omsætte den til fremtidsorienterede løsninger. Der er utallige skrifter om adfærdsoptimering og helbred, men det er ofte implementeringsfasen, der kan være en udfordring. Ved at bruge pålidelig viden og evidens skaber jeg metoder, der ikke kun er teoretiske, men også praktisk anvendelige og effektive.

MIN INTENTION OM DIN OPLEVELSE

Optimistisk og magisk overflødighedshorn, som klart kan anbefales