NATUREN HAR ALTID VIRKET!

Intuitiv og naturlig handling og forankring i kultur,  miljøer, adfærd og profil, hvor opgaven er at dele viden og metoder til flest mulige.
Jeg har vævet al min viden, kompetencer og erfaring sammen til et helt unikt produkt, som jeg kalder inddannelse. Inddannelse er blevet til gennem mange års erfaring i arbejdet med mennesker og at koble forskellig naturlig viden og evidens sammen, for at forbinde det på en ny måde - effektivt og brugbart. I min fremtidsforskning har jeg spottet nogle gode indsigter, metoder og værktøjer, som kan gavne både fysisk og mentalt velvære.

FORMIDLING

Jeg deler gerne erfaring og viden omkring mennesker og miljø og hvordan vi påvirkes af de frekvenser i og omkring os, på både godt og ondt. Og hvordan vi kan arbejde med naturlige metoder for at mindste stress og ubalance. Uanset om jeg opgaven, så er omdrejningspunktet altid det samme - at gøre mennesker selvkørende så vi går fra behandling til naturlig forebyggelse.

konsulent

1:1 vejledning, konsulentarbejde til projekter og konceptudvikling samt gruppeforløb og indsatser. Inddannelses metoderne og værktøjerne er fundamentet, som er bygget op af komplementær tænkning og naturlig intuitiv helhed. Konceptet er skabt på baggrund af allerede kendt og brugt viden og videnskab, sammen med konkrete øvelser og metoder ind i helbred og helhed. Inddannelse kan integreres personligt såvel som organisatorisk. 

PROFIL & VÆRDIER

Organisationens DNA har mange lag. Det er både den visuelle identitet og den interne værdiprofil. Koblingen af disse to, er nerven til jeres værdier og dermed også jeres troværdighed. Den visuelle identitet kan overføres i det eksterne miljø og samtidig skabe en sundere arbejdsplads. Alt er påvirkning og bevidsthed. Og menneskerne i jeres organisation er ambassadørerne.

Pssshhh... nederst på denne side er der en podcast... bare lige, hvis du ikke fik scrollet heeeeelt derned. Nu har jeg sagt det!

INHOUSE NAVIGATØR

Navigazion kommer med en mulighed for at få inddannelse ind i jeres egen organisation, som en intern indsats der kan styrke adfærd og kultur i flere lag på samme tid, men også mestring af konkrete tiltag.

BOOK ET FOREDRAG

Et foredrag, der ikke blot er et foredrag, men en indgang til livets spil og hvor jeg kobler viden, evidens og erfaringer på de mere intuitive og sjælelige fænomener. Naturen og naturlige metoder til balance og indre fred.


INDDANNELSES NAVIGATØR

INDDANNELSE INDEHOLDER KOMPLMENTÆR HANDLING OG VÆRKTØJER TIL NATURLIG INDSATS


I arbejdet og samarbejdet med mennesker, kan vi alle have faglig og personlig gavn af NAVIGATØRENS platform som vidensbank og indsats. Metoderne indeholder anerkendte opdagelser som forskningen har afklaret bla. i forhold til mentalisering, natur, terapi, mindfullness, psykologi, evidensbaseret epigenetik mv. Navigazions  metode bidrager med konkrete værktøjer til at sortere og fremhæve ind i indre og ydre miljø, som er brugbare i konkrete situationer, ud fra allerede kendt og brugt viden. Den unikke bevidsthed om naturen og naturlige helbredsprincipper, er adgangen til en kulturbærende forandringsproces, der påvirker det indre og det ydremiljø. Det vil sige at mennesker kan håndtere påvirkninger, uanset om de opstår inde fra sig selv eller i det ydre miljø. 

DET INDRE OG YDRE MILJØ KAN PÅVIRKES naturligt!

Holisme, er en filosofisk eller videnskabsteoretisk retning, der lægger vægt på at betragte fænomener som helheder. I min kobling mellem mange teorier, metoder og kompetencer bliver indsatsen og produktet helstøbt. Mit virke indeholder undervisning, forløb, projektudvikling, design og  formidling ind i det intuitive område til personlig og organisatorisk branding samt konceptudvikling. 


FAGLIG OG TVÆRFAGLIG INDSATS

Naturlige virkemidler ind i det faglige felt, er som at få adgang til en hel værktøjskasse af forebyggende redskaber. Metoderne kan virkelig gavne den påvirkning, som mennesker og omgivelser skaber. Der er flere vinkler og veje ind i feltet. Det kan være til ansatte, for at styrke trivsel og helbred, det kan også være til borgere, klienter, kunder mv. Det handler generelt om at få flere til at kunne selv.


DESTINATIONS FORLØB & SESSIOENR

Navigazion er navigatøren der står ved siden af, men som har overblikket og kender instrumenterne. Og ved at kende til naturen omkring, de naturlige indre processer, så har relationen og retningen et sundt fundament. Alt det vi vil koncentrerer os om i forløbet, er den personlige identitet sammen med den destination som du/i pejler, og som kan indholde alt fra den gode træning til den gode samtale. Og missionen er at opnå viden ind i den konkrete person, så pejlingerne bliver tydeligere at tolke og livet og læring dermed føles lettere.


FORMIDLING AF NATURLIGT FORSVAR

Jeg kan holde et foredrag eller lave en  temadag, facilitere i harmonisk selvpleje, indlæg eller oplæg, gruppeforløb, projekter? Jeg kan vinkle min viden til både den ansatte, borgeren, barnet samt ind i tværfaglige processer så det faglige felt styrkes. Alt i alt handler min indgang om, at mennesker kan lære at kende egne mønstre, begrænsninger, overbevisninger og øge deres bevidsthed omkring egen indsigt, for at kunne passe på sig selv endnu bedre, og det kan de kun hvis de har teknikker, viden og vil tage ansvar for det personlige output. Dertil vil jeg koble forskere i hele verden + DK, der har fundet evidens for intelligente celler.


KULTUR & ADFÆRD I ORGANISATIONEN

Det er både for at påvirke med den ydre profil, til at guide mennesker ind i jeres værdisæt og indre profil. Men mine mange år i reklamebranchen, har jeg desværre også set, hvordan man på en  "ligegyldig og ukærlig" facon, skaber profiler fra egoets sted. Uden empati eller indføling på, hvad påvirkning man sender afsted - eller om det overhovedet er muligt at vedligeholde energien i det "outfit". Et design skal komme fra et dybere sted, hvis du spørger mig. Mine designs er til den energibevidste virksomhed, der vil skabe autentisk branding indefra og ud - og udefra og ind.

MØD OP I LIVET OG SPRED GOD ENERGI OG VÆR DEN FORANDRING DU SELV ØNSKER
 • Naturlig bevidsthedskoncept
 • Team facilitering og sparring
 • Inddannelse
 • Personlige forløb
 • Formidling 
 • Undervisning
 • Projektprocesser
 • Vejledning 1:1 eller grupper
 • Ideudkast og konceptudvikling
 • Profil, værdier & kultur
 • Påvirkning i det ydre miljø
 • Kreative udviklingsprocesser


Navigazion er medlem af Børnebasen - læs mere om dem ved at trykke på logoet.

MIN MagiskE Podcast

Jeg hedder Birgitte Pliniussen og har altid noget på hjerte. Min far sagde engang til mig, da jeg var lille, at min mund aldrig stod stille og jeg talte konstant, så hvorfor ikke udnytte den evne og lade det flyde ud til alle de øre der vil lytte. UNICORN er en opfordring og et ønske på samme tid - at være lys, og at kunne finde lys, når man er i mørke. Mine interesser stikker i forskellige retninger, men der er altid ET omdrejningspunkt - en kerne og essens, og det er energi. Så min energi vil jeg her benytte til at dele mine tanker, spøjse indfald, og så skal processen ellers bare flyde, og jeg flyde med. Jeg vil være strategisk på en lidt fluffy måde, for dukker der noget op i min indre og ydre dialog, så tillader jeg det at komme forbi.