Kultur og miljø profil

Hvilke profiler og steps ligger der forude til at fastholde eller iværksætte en god kultur og integration af organisationens værdier. Organisationen og mennesker påvirkes hele tiden af et indre og et ydre miljø. Når ledelse ønsker at skabe merværdi og en arbejdsplads, som ikke bare rummer deres ansatte, men ligefrem indrager dem som en værdi og klæder dem på til påvirkninger, vil man opleve at den ansatte vil følge profilen/relationen i tykt og tyndt. Hvad vil det kræve af en organisation, at de ansatte trives så godt, at de bliver virksomhedens bedste ambassadører, og samtidig firmaets bedste markedsføring og brand udadtil?

Syg kultur skaber sygefravær

Hvad gør en ansat syg? Der er ikke én forklaring, men der er et gennemgående træk, der går igen i vores samfund. Kulturen i vores omgivelser og det miljø vi omgives af, smitter af på vores indre biologiske miljø, og det er her splinten sidder. For at den ansatte trives er der altså flere parametre der spiller ind - kombination af hjemmet, jobbet og personlighed! Så hvad kan virksomheden sætte ind med? Det har Navigazion nogle ideer og erfaringer med. 

Skab et solidt fundament, som tager højde for påvirkninger ude og indefra. Få en bevidsthed om jer selv og hele gruppen, uanset om det er en hel organisation, en bestyrelse eller et team. Opgaven er at søge muligheder og mulige forhindringer for det bedste beslutningsgrundlag, i sådanne processer. og at have den bedste værktøjskasse, den enkelte kan varetage.

Det er mennesker der skaber bølger og energi.  Menneskerne er søjlerne, som organisationen skal stille sin lid, tillid og ansvar på. Derfor går vi direkte efter, at klæde mennesker på til at kunne varetage den opgave. Derefter kan der konceptudvikles, skæres en hæl og hugges en tå - for det vil blive meget nemmere, med en synkroniseret tribe, som alle vil fællesskabets bedste og ikke mindst overlevelse.

BALANCE COACHING TIL DE ANSATTE FOR BEDRE TRIVSEL

Har I en arbejdsplads med 250 ansatte, hvor man i gennemsnit tjener 200 kr/t, og 20% af de ansattes produktivitet falder med blot 15% i en periode af et halvt år, vil det koste arbejdspladsen 0,15 x 6 måneder x 160 timer x 200 kr/t x 37,5 = 1.077.120 kroner.

Prisen er dyr i penge og tid - men det er også et samfundsproblem. Det har vi en mulighed for at gøre noget ved, fra et indre perspektiv, med en indsats der kan reparere.

Pris 550,- pr. ansat

Pris gælder fra 1. oktober 2022