IVÆRKSÆT ET UDVIKLENDE PROJEKT

UDVIKLINGSPROCES MED FOKUS PÅ HUMANISTISK OG ORGANISATORISK BÆREDYGTIGHED

Jeg er konsulent og sparringspartner til forandring og forankring i måden vi implementere adfærd, profil, værdier og kultur. Formidler af autentisk profil til at være skabende i den energi og den tiltrækning.

Jeg vil gerne være med til at transformere organisatorisk med positiv suggestioner og autentisk engagement, samt at få værktøjskassen fyldt med naturlige metoder til påvirkninger ind i det parasympatiske og neurostimulerende univers? Og hvorfor det, tænker du måske?

Fordi at nøglen til et stærkt team og en harmonisk arbejdskultur er at kunne have en bevidst forankring og at kunne kommunikere intuitivt og bevidsthed om hverdagens påvirkninger, som i sætter aftrykket i mennesker, i organisationer og i det ydre og indre miljø. 

Uanset om du er en dedikeret og faglig pædagog, en inspirerende lærer, en visionær ledelsesperson eller arbejder inden for sundhedssektoren eller ældrepleje, eller er håndværker i et til tider råt miljø, med gamle overbevisninger der siger "hvordan man så skal være". Uanset branche eller label, så vil der ligge epigenetiske spor og mønstre, som "bestemmer" hvis ikke der kommer en ny vinkel på.

Med kombination af viden, evidens, teknikker, ansvar, og kulturforandring på celleniveau, tror jeg på, at vi kan skabe en atmosfære af samarbejde og støtte, som skaber en magnetisk tiltrækning af engagement og produktivitet i flere lag på samme tid.

Hvad Kan Du Forvente?

 • Dyk ned i konceptet og opdag, hvordan det styrker relationer og skaber et mere positivt arbejdsmiljø.
 • Lær at skabe autentisk engagement gennem samtaler, adfærd, input, viden, miljø, der styrker forbindelsen mellem medarbejdere, ledere og ansvarspersoner.
 • Få indsigt i, hvordan bevidsthed om påvirkninger kan forme adfærd, kultur og trivsel på arbejdspladsen, i gruppen og i teamet.
 • Positivitet forandring og bevidsthed om påvirkningers forankring, som katalysatorer for en stærkere sammenhængskraft og effektiv kommunikation.
 • At der bliver sat spot på jeres værdier, og om i kan efterleve dem? Og ansætter i ind i værdierne, eller siger i det bare?
 • Hvordan markedsføre i jeres brand, jeres organisation, og huske i også at markedsføre indad - ind i medarbejderne og miljøet?


Hvem Bør kende til påvirkningers kraft?

Helt kort..... ALLE!

STIMULI & PÅVIRKNING

 • Bevidsthedskoncept om kommunikation og påvirkninger
 • Team facilitering og sparring omkring værdier og værdisæt
 • Gruppe dynamik og frekvens
 • Personlighedstyper og spotning af energipåvirkninger
 • Gruppetræning
 • Ideudkast og konceptudvikling
 • Ekstern miljøpåvirkning med indretning og omgivelser
 • Naturlige metoder og evidens som gennemgående element
 • Selvhypnose og aktiveringer

Få en uforpligtende samtale om jeres behov og ønsker

KONSULENT

Dine ansatte er din største værdi, så hvis de ikke trives er det en dyr fornøjelse. 

Vil du gerne øge energien, motivationen og trivslen i din virksomhed eller i jeres team/afdeling?

Forskning påviser, at hvis vi sætter fokus på emotionel intelligens, så øges motivation. Det er måden vi rummer egne og andres følelser og undgår følelsesforurening og udbrændthed, som dræner menneskets psyke og fysiske formåen.


Fokus er på  samarbejde, motivation, kreativitet, arbejdsglæde, tryghed og trivsel, som alt i alt rammer kunde- og medarbejdertilfredsheden og indtjeningen som en positiv boomerang
 • Lær hvordan I kan øge trivslen
 • Træningsbane til ro, indre bevidsthed og empati
 • Høj trivsel og tryghed, giver øget motivation og inspiration
 • Lær både at spotte påvirkninger der dræner og motiverer

Forløbet og tidsforbruget skræddersys til din virksomhed og vi starter derfor med et introduktionsmøde, hvor vi lærer hinanden at kende, fornemmer kemi og energi og du fortæller om fint behov og vi afstemmer forventning. 

I forløbet indgår bl.a. individuelle interviews, fælles undervisning, øvelser og trivselstræning og en køreplan for, hvordan I holder fast i den nye viden og fortsætter den vej, som I gerne vil.

OPLÆG PÅ ARBEJDSPLADSEN til  inspiration og motivation

Få et indlæg til jeres fagpersonale til en temadag, et foredrag eller en workshop kan sætte skub i et holistisk perspektiv, der griber ind i personlig miljø påvirkning samt en aktiv værktøjskasse til herdagens påvirkninger, som stresser, dræner og demotiverer. Hvad kan den enkelte gøre? Hvad kan virksomheden gøre? Der er mange vinkler... 

Skab et INTERNt TEAM

Ønsker i at have interne Navigatører der kan implementere bevidste indsatster og greb?  Det er muligt at undervise jeres fagpersonale  i spotning, bevidsthed og påvirkninger. Ved at i selv har navigatører i jeres team, kan indsatsen hurtigere spottes og aktiveres, og de er hele tiden up-front med udsving i det mentale arbejdsmiljø og det autentiske afsæt. navigatørens opgave er at være energiformidler og kunne iværksætte en proces.

INDSATS MOD dårlig energi & triste og syge ansatte

Er i interesseret i at komme i gang eller få nogle konkrete processer, der lige er til at implementere? Jeg kommer gerne til kaffemøde eller vi kan aftale et telefonmøde. Hvad er jeres situation eller ønske, hvad kunne være jeres næste step til at understøtte sund organisation? Det nytter ikke at det KUN ser godt ud, det skal også kunne mærkes.