TIL KOMMUNER & ORGANISATIONER
BØRN & UNGE INDSATS

En komplementær indsats til barnet og familien med helhedsorienteret indsats

Kontakt os for en aftale til at aktiverer en helhedsorienteret indsats til familievejledning og støttesager. Denne ordning giver private og kommunale institutioner og organisationer, der arbejder med menneskers udvikling og trivsel, mulighed for at samarbejde med vores teams kompetencer på tværs af opgaver.

Vi kommer med muligheder og værktøjer til familien, børn og unge i et samarbejde med kommuner og familiehuse mv., så der hele tiden er helhed og sparring i indsatsen. Ved at samarbejde med os, kan i lynhurtigt være i gang med en indsats.

Når vores samarbejde er konkretiseret, hvilket vi forventer gøres med et møde, hvor vi præsentere vores vinkler og formål samt grundliggende procedure, så er vi klar med en helhedsindsats, hvor tværfaglighed og nyeste viden og forskning på området er i højsæde.  

Vores fokus ligger både inden for den pædagogiske platform såvel som det terapeutiske felt, med både individuelle løsninger og gruppe formidling. 

FLEX

Denne flex ordning er både økonomisk og humanistisk bæredygtig på den lange bane. Vi kommer med teamet af familievejleder, naturterapi, børne-ungementor og sundhedsrådgiver i en og samme pakke med en procesplan der varetager forskellige vinkler ind i en opgave. Timerne sendes i flere retninger, og i behøver ikke binde jer på et fast antal timer pr. familie/barn! Det betyder at vi er et samarbejdsorgan, hvor timer kan mixet og benyttet på tværs af opgaver.

GRUPPER

Vi har erfaring med at lave støtte- og udviklingsgrupper til både børn og familier. Vi har udviklet  grupper beregnet på bearbejdelse af sorg, grupper med børn der lider af frygt og tanker og læringsmiljøer hvor det individuelle barn får et fællesskab i at bygge egen identitet op med både pædagogiske og terapeutiske greb. Familie grupper hvor der arbejdes med neurospejling, epigenetiske mønstre, hensynsbetændelse, skyld og skam samt kommunikation - værktøjer og greb til balance i familien.

INDIVIDUEL

I det individuelle samarbejde, vil der hovedsageligt foregå samme med den enkelte familie, hvor samtale, træning, øvelser, terapi fokuseres til deres behov og jvf. handleplan. Vi kan sammensætte forløb med konkrete opgaver og være familiens støtte i en svær periode, hvor terapien kan støtte de forskellige parter.  Vi har hele tiden øje for udvikling, og er der brug for at kunne vinkle eller dreje opgaven, så er det selvfølgelig det vi gør.

UDForDRINGER SOM MANGE KOMMUNER & familierne STÅR MED

Tidsspilde

Tiden går og der bruges til tider lang tid på at få hul igennem. Det er sådan set både hos familier og i organisationen, at uret tikker.

Tillid

Tillid er vigtig for at få vinklet rigtigt. Er tilliden opbrugt, kan det være svært at nå længere i en opgave, og indsatserne smuldrer

Frygt

Når en familie havner i en indberetningssag eller andet, følger der ofte både frygt og stress med i kølvandet. 

Helhed

For at kunne støtte bedst muligt, er helhedstanke vigtigt i vores proces. Vi trækker på alle kompetencer og stiller vores mennesker til rådighed.

SEND EN MAIL OG JEG VENDER RETUR

Bjarne Dalhøj
Støtte til børn, unge og deres familier