LÆR AT SPILLE LIVETS SPIL

Vi mødes en gang om ugen i to timer, hvor vi langsomt oparbejder læring om os selv og viden om alt det som vi påvirkes af også egne tanker. temaerne kan både bearbejdes indendørs eller udenfor, der ligger vi ikke noget fast, for det er teamet der sammen beslutter. I et magisk univers vil vi fodre fantasi, fighterånd og livsglæde, og etablere personlige værktøjskasser.

Velegnet til børn og unge der er udfordret på social angst, dårligt selvværd, skolefravær mv. Somme tider vil vi invitere forældre indenfor, så de kan være med, eller børnene har lavet noget de gerne vil vise frem.

Ungeprogram til kommuner og organisationer med fokus på trivsel, ansvar og livsglæde

Fokus er på en naturlig, sund vej til mentalt overskud og væren i egen krop, tanker, følelser og sanser. Programmet giver den unge en portal ind til eget hjerte og til eget mod og til at tage aktivt del i livet, og have hverdagsgreb til at håndtere påvirkninger, negative som positive.

Indhold

Fokus er på en naturlig, sund vej til mentalt overskud og væren i egen krop, tanker, følelser og sanser. Programmet giver den unge en portal ind til eget hjerte og til eget mod og til at tage aktivt del i livet, og have hverdagsgreb til at håndtere påvirkninger, negative som positive.

Dokumenteret metoder til på en lettere måde, at stabiliserer eget nervesystem og dermed kunne tage styring på egne tanker og mønstre. Der er emner der berører positiv psykologi, kognitiv læring, vagusnervens betydning, mindfullness, naturens påvirkning som alt sammen er med i det her forløb.

Det er evidensbaseret metoder til på en lettere måde, at stabiliserer eget nervesystem og dermed kunne tage styring på egne tanker og mønstre. Målet er at komme ud på den anden side med en ny indsigt og en værktøjskasse, som kan omsættes og så frø til fremtiden.

Sammen med det kognitive, det fundamentale og teknikker fra bla naturterapien og hypnosen, forbinder vi emnerne med sanser og følelser, om at være en sjæl i en krop, og være tanker i en hjerne. Arbejde med elementer, som er mere sansebaseret og giver plads til reflektion, selvindsigt, ro og balance.

Baggrund

Birgitte har udviklet flere livs og læringsprogrammer og teknikker, som med fremtidsforskningens øjne er koblet af flere evidensbaserede elementer, så som naturterapien, hypnosen og positive suggestioner. Det vil sige, at der integreres fra mange allerede kendte filosofier og videnskab, som jeg har koblet anderledes - så det kan bruges aktivt og nemmere implementeres. Fra teoretisk til praktisk.

Bjarne  er familierådgiver og har mange års erfaring i at skabe rummet i mødet med familier, børnene og de unge i alverdens livssituationer. Livssituationer som ofte er nedbrydende og opslidende og hvor der skal lidt ekstra til, for at få gnisten og livsenergien tilbage.

Vi har begge har i mange år arbejdet med terapi og performance og har i den forbindelse især arbejdet med familier, børn og unge, som på den ene eller anden måde har mistet gnisten og til dels håb, og som har svært ved at give sig hen, lave plads, og mærke indad. Mange er meget sensitive og har alle antenner ude. Dem vil vi gerne hjælpe dem med at få styr på.

Programmet indeholder:

 • 5 x 1:1 samtaler i forløbet
 • 10 ugers træningsbane
 • Materiale
 • Øvelser
 • Hold (10-20 personer)


De 10 emner i programmet:
 • Mening med livet
 • Bevidsthed
 • Selvkærlighed (selvrespekt)
 • Ansvar
 • Tillid
 • Mod
 • Relationer
 • Overbevisninger
 • Mønstre
 • Kost og frekvens