KURSER

NATURLIG MEDICIN

Læring og indsigter i kroppens naturlige mekanismer og påvirkninger. Vi har 9 systemer, der helt grundliggende holder os i live. Ved at stabiliserer og kende symptomerne i vores krop, kan vi nænsomt guide kroppen i forskellige retninger. Du behøver ikke medicin - cellerne er den naturlige medicin i dig, som du både fysisk og mentalt kan påvirke.

POSITIV FORANDRING

Den positive implementering kan forandre alle områder af livet. Det er en følelse inde i dig, som du bevidst kan omsætte til manifestation og vejledning. På kurset er der fysiske øvelser, meditation og lektier fra gang til gang, hvor du får mere og mere fyldt på, og kommer dybere i forståelsen af værktøjerne.

VÆRKTØJ TIL SPOTNING

Et multitool som er uundværligt i mit arbejde. Du modtager et personligt sæt kort, som vi tager udgangspunkt i. Vi vil arbejde med analyse, tolkninger, intuition og input. Hvordan du med forskellige metoder kan  vejlede til eget brug og til situationer samt benytte værktøjet til andre. Kortene er værktøjet, men du er energien bag værktøjet, hvilket er vigtigt at kende forskel på.

FOREDRAG

Jeg har altid fået af vide, at man skal gøre det man er bedst til (sagde min far) - og jeg kan VIRKELIG snakke meget, så derfor er det oplagt for mig, at byde ind med min erfaring, mit liv, min viden og mit menneske og energi i oplæg til flere. Herunder har jeg skrevet et par overskrifter, men jeg kan vinkle mange emner, det er blot at spørge.

 
Intuitiv identitet
NaturLIG INTEGRATION
CELLER HØRER ALT

VIDEN OG BEVIDSTHED IND I ORGANISATIONEN

Medarbejderne (og børnene) falder på stribe, og dem selv og omgivelserne kan ikke sige hvorfor, derfor bliver det gængse svar STRESS! Børnene ude på skoler og sågu også i børnehaver lider under at voksne ansatte og voksne forældre, ikke ved hvad de skal stille op, med deres almene ubehag og følelse af tristhed eller tomhed. Med en temadag, hvor vi taler om vores egen kraft og egen mobilisering af energiforvandling, kan være en kæmpe gave. For gaven bruges ikke kun i jobbet - faktisk vil det være mærkeligt, hvis den enkelte ikke tog det med sig alle steder i livet. Det personlige aftryk på jobbet og derhjemme hænger sammen, og hvis bare et af stederne vakler, tages den usikkerhed og bekymring med over og fylder al energien op. Det er alle interesseret i at få vendt rundt på. At kunne fylde med positivitet, så den indre balance kan flyde mellem de ansatte og hjem i hjemmene og her kommer et vigtigt punkt - børnene! Vi taler ofte om børnenes mistrivsel, men hvor tror i den kommer fra? Skolen alene.... vi behøver ikke at tale om skyld, lad os hellere tale om, hvad fællesskabet kan bidrage med, så den enkelte kan tage affære.

Ledere der kigger dybere i økonomi end i humanistisk ledelse.
Mennesker der bliver syge uden at vide hvorfor!
Sygdom i familien eller hos medarbejderen, som både koster økonomisk og humanistisk.

NØGLEN TIL HARMONI & LIVSGNIST

SELVANSVAR OG INDRE REGULERING

Ved at styrke menneskers identitet og robusthed, har vi fat i nøglen til den personlige trivsel og dermed skabt en platform, der er økonomisk  og humanistisk forsvarlig. Ansvaret bliver personligt funderet og metoderne aktiveres på et individuelt niveau. Det bidrager til anvendelse i hverdagen, der hvor mennesket befinder sig.

FAKTA OMKRING STRESSRAMTE

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen. Stress er ikke en syd i sig selv, men det nedbryder nervesystemet, og er skyld i mange følgesygdomme. Det er smart at forebygge, frem for behandle.