NAVIGATØR INDDANNELSE

Personligt forløb med undervisning og træning i energi, øvelser og forståelse for universets kommunikation

Navigatør Inddannelse giver dig personlige indsigter du skal bruge for at forstå dine egene mønstre og evner og på den måde mestre dit felt, som er din kerne, dine kompetencer og din styrke og energi. Det er ikke meningen vi skal kunne det samme, men vi skal snuse til forskellige grene af det energetiske område og forbinde den personlige spotteevne med fagligt relevant stof, og med læring ind i det spirituelle, sanselige og åndelige felt.

 Opgaven for dig er, at kunne omsætte din psykiske evne til dit personlige sprog, som du på daglig basis kan implementere i dine opgaver, fagligt eller personligt.

Vi uddanner os for at kunne flere kompetencer og for at være opdateret inden for alt det jobbet og vi selv forventer af os, og det er ret naturligt for os. Helt fra barndommen, starter vi med at uddanne os, men faktisk er vores indre værdier og at danne indad lige så vigtig, hvilket vi nærmest ikke møder i vores udviklingstanke. Uddannelse giver ny viden og perspektiv og inddannelse giver indsigt og balance samt viden om, hvad og hvor vi stammer fra. Uddannelse er tillært talent, som puttes uden på de lag vi har i forvejen, til at styrke, forbedre og gøre os “større” og udvikle vores ego. Det skal vi også bruge.

Når vi inddanner os, så kan det ikke på samme måde måles i test og fakta, men det kan måles i livsglæde, passion og ikke mindst helhed og helbred, og er koblet på vores medfødte evner, som stammer fra sjælens mange liv. Helt naturligt har vi i alle vores celler adgang til sunde mekanismer. Ved at danne indad, og aktiverer sansernes energiformidling (intuitionen), så tager vi udgangspunkt i det latente som vi allerede har med os fra fødslen - og som er en  medfødt psykisk evne der holder os i live og forbinder systemerne sammen, mentalt, spirituelt og fysisk.

I arbejdet og samarbejdet med mennesker, kan vi alle have faglig og personlig gavn af NAVIGATØRENS platform som vidensbank og indsats. Metoderne indeholder anerkendte opdagelser som forskningen har afklaret bla. i forhold til mentalisering, natur, terapi, mindfullness, psykologi, evidensbaseret epigenetik mv. Navigazions  metode bidrager med konkrete værktøjer til at sortere og fremhæve ind i indre og ydre miljø, som er brugbare i konkrete situationer, ud fra allerede kendt og brugt viden. Den unikke tilgang om naturen og naturlige sundhedsprincipper, er adgangen til en kulturbærende forandringsproces. Og dit personlige sprog er limen i din inddannelse.

TILMELD DIT PERSONLIGE FORLØB

Personligt FORANKRET forløb
 • 10 x personlig undervisning som aftales individuelt - online/offline
 • Lukket personligt forum til ugentlig træning, indspark og sparring
 • Personlig 1:1 opfølgende supervision/session mellem hvert modul - (ialt 6 sessioner) - kobles med træning.
 • Køb af  bøger er obligatorisk - Sherrie Dillard - Dine psykiske evner - Thich Nhất Hạnh - Kunsten at kommunikere og Bruce h. Lipton - Intelligente celler
 • Træningsbane til kobling af psykiske evner og fagkompetence.
 • Adgang til underviser 24/7
 • Start når det passer dig - 100% individuel inddannelse


INTRODUKTIONSPRIS

 Kr. 9.900,-


Introduktionsprisen er frem til 1/7-2023 - derefter 19.900,-

VI KAN SAGTENS LAVE ET GRUPPEFORLØB?


Navigatør Inddannelse til en gruppe eller et team, hvor der dannes jeres eget private hold - min. 5 personer. Vi kan lave Inddannelsen internt i jeres regi? Jeg kan også sørge for kost og logi? Prisen afhænger af, hvordan i ønsker jeres forløb og proces skal samles. Kontakt for et tilbud der sammensættes unikt til jer.ALLE HAR GAVN AF NAVIATØRENS GREB

Navigazions metode henvender sig til mennesker på alle menneskelige og faglige niveauer. Opgaven er at kunne mestre spotning til gavn for sig selv og  med mulighed for at videregive erfaringer og opdagelser i kombinationen med fagrelevans + inddannelse. Personer med indblik og viden om inddannelse vil være fordelagtige i mange fag og lag, hvor mennesker arbejder med mennesker, eksempelvis indenfor sundhedsvæsenet, pleje og omsorg, børn, unge og familie, ledelse,  jobcentre samt undervisning (skoler/efterskoler mv.) - Målgruppen er bred fordi metoden og den viden der ligger bag, bliver forbundet til det individuelle menneskes humanistiske latente sanser. Inddannelsesprogrammet er koblet op på evidensbaseret viden og forskning ind i krop, psyke, mental helbred og holistisk helhed, men fundamentet er intuition og alt det der ligger imellem det vi kan fornemme, men ikke kan se eller til tider forstå. 

I arbejdet og samarbejdet med mennesker, kan vi alle have faglig og personlig gavn af NAVIGATØRENS platform som vidensbank og indsats. Metoderne indeholder anerkendte opdagelser som forskningen har afklaret bla. i forhold til mentalisering, natur, terapi, mindfullness, psykologi, evidensbaseret epigenetik mv. Navigazions metode bidrager med konkrete værktøjer til at sortere og fremhæve ind i indre og ydre miljø, som er brugbare i konkrete situationer, ud fra allerede kendt og brugt viden. Den unikke tilgang hvor evidens og visdom mødes i for et større hele, er adgangen til en kulturbærende forandringsproces i et meget stort billede. Og din personlighed, din energi og sjælens mission og udviklingen af dit personlige sprog er limen i denne inddannelse.

Ansvar OG EVNE bliver personligt funderet og metoderne aktiveres på et individuelt niveau. Det bidrager til INTUITIV MAGISK SELVLEDELSE i hverdagen, der hvor mennesker befinder sig.
NaVIGATØR INDDANNELSE:

Får du en grundlæggende introduktion til metodens kommunikationsforståelse samt dens DNA, teknikker og redskaber, så du kan balancere på et personligt plan både fysisk og mentalt. Når du selv er balanceret og genkender tegnene og "symptomerne" kan du støtte mennesker i at lave positive adfærdsændringer, som de selv kan arve og dermed implementere. Ved at benytte inddannelsens værktøjskasse,  vil du kunne gribe fat i nogle flere og dybere lag og dermed forstå mennesker, omgivelser og miljøer med flere og dybere vinkler, og dermed kunne bidrage til en mere positiv kultur - i dig og omkring dig. Du har også værktøjerne til at sammensætte en indsats i flere sammenhænge.

INDRE SPROG OG ESSENS:  
Brug Inddannelse som et personligt løft og kompas ind i dit personlige drive og erinde og brug det som indsats ind i konkrete situationer. Din essens kan bidrage tværfaglig og helhjertet og være grundstenen til forandring, stabilitet og helhed, for dig selv og dem i din nærhed, fordi du nu ser og fornemmer hele billedet. Træningsbanen vil bla. indeholde træning i at stole på processer, iværksætte tiltag, udtænke forløb til ethvert formål, der underbygger værdisæt, mission og vision. 

SPOTTEMETODEN

Med de forskellige metoder og aktiveret psykisk evne, lærer du at se ind bag ved mennesker, situationer og miljøer, for at kunne modtage information der er større og bredere, end det åbentlyse. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed på den bagvedliggende årsag ind i kultur og miljø,  kan du i samarbejde med mennesker omkring dig, skabe positive forandringer og kulturprocesser til fremtidens sundhedsperspektiv ind i mange situationer. Det unikke ved at benytte psykisk evne ind i personligt og ekstern kommunikation, er muligheden for at få information der ligger ud over det åbentlyse i kropssproget og sproget. Ved at spotte ind i opgaver, mennesker og situationer, udvikler du et personligt og unikt "sprog", som kun er dit og som samtidig giver dig adgang til egen sjælebevidsthed. 

At blive Navigatør giver anledning til mere ansvar og du vil blive et fyrtårn for andre og flere.

Personligt udbytte

 • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for metoden samt forskning og viden der ligger til grund.
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over problemstillinger samt danne rammen om en struktur omkring dig, og gøre dit arbejde mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt på til at støtte dig selv og andre mennesker, i livets aspekter også når de mistrives eller er i risiko for at falde fra jobbet eller en uddannelse, eller helt give op på livet.
 • Du får kendskab til metodens koblinger, teknikker og værktøjer.
 • Du får værktøjer til at optimere din intuition.
 • Dit personlige aftryk vil blive markant optimeret.
 • Du vil blive et "fyrtårn" som kan pejle retninger og skabe en tryg kultur for dig selv og andre.
 • Med metoden implementeret, har du adgang til et større potentiale samt kommunikationsplatform.