Boost ENERGIEN PÅ Arbejdspladsen

Er du klar til at skabe en arbejdsplads, hvor energi og engagement spirer? Som konsulent og sparringspartner inden for Intuitiv Kommunikation, er jeg her for at hjælpe dig med at udvikle dit faglige personale og skabe en arbejdskultur fyldt med positiv energi og autentisk engagement.

Faglige Indsatser: 

Styrkelse gennem Viden og Handling

Er du klar til at transformere din arbejdsplads med positiv energi og autentisk engagement? Uanset om du er en dedikeret pædagog, en inspirerende lærer, en visionær ledelsesperson eller arbejder inden for sundhedssektoren og ældrepleje, har vi en helt særlig oplevelse i vente for dig.

Vi forstår, at nøglen til et stærkt team og en trivende arbejdskultur er intuitiv kommunikation og bevidsthed om påvirkninger. Vores workshop kombinerer denne viden med en kraftfuld dosis af humor og positivitet. Vi tror på, at når vi skaber en atmosfære af samarbejde og støtte, skaber vi også en magnetisk tiltrækning af engagement og produktivitet.

Hvad Kan Du Forvente?

 • Dyk ned i konceptet med intuitiv kommunikation og opdag, hvordan det styrker relationer og skaber et mere positivt arbejdsmiljø.
 • Lær at skabe autentisk engagement gennem ægte samtaler, der styrker forbindelsen mellem medarbejdere, ledere og ansvarspersoner.
 • Få indsigt i, hvordan bevidsthed om påvirkninger kan forme adfærd, kultur og trivsel på arbejdspladsen.
 • Udforsk humor og positivitet som katalysatorer for en stærkere sammenhængskraft og effektiv kommunikation.


Hvem Bør Deltage?

Pædagoger, lærere, ansvarspersoner inden for skoler, institutioner, kommuner, sundhedssektoren og ældrepleje – alle, der ønsker at skabe en positiv forandring og bygge en kultur præget af autentisk engagement.

Lad os sammen skabe en arbejdsplads, der vibrerer af glæde, samarbejde og produktivitet. Tilmeld dig vores workshop i dag og lad os bringe magien af intuitiv kommunikation og positiv energi ind på din arbejdsplads!


GOD ENERGI PÅ JOBBET,påvirker hverdagen og på alle niveauer
 • Bevidsthedskoncept om kommunikation og påvirkninger
 • Team facilitering og sparring omkring værdier og værdisæt
 • Gruppe dynamik og frekvens
 • Personlighedstyper og spotning af energipåvirkninger
 • Gruppetræning
 • Ideudkast og konceptudvikling
 • Ekstern miljøpåvirkning med indretning og omgivelser
 • Naturen som gennemgående element

Få en uforpligtende samtale om indsats, potentiale og strategi.

OPLÆG PÅ ARBEJDSPLADSEN

Få et indlæg til jeres fagpersonale til en temadag, et foredrag eller en workshop kan sætte skub i et holistisk perspektiv, der griber ind i personlig miljø påvirkning samt en aktiv værktøjskasse til herdagens påvirkninger, som stresser, dræner og demotiverer. 

Skab et INTERNt navigatør TEAM

Ønsker i at have Navigatører der kan implementere de naturlige, holistiske greb?  Det er muligt at undervise jeres fagpersonale  i energetisk bevidsthed og spotning. Ved at i selv har navigatører i jeres team, kan i altid give det videre i næste led.

INDSATS MOD STRESS & MENINGSLØSHED

Er i interesseret i modellen og metoden, og gerne vil høre mere? Jeg kommer gerne til kaffemøde eller vi kan aftale et telefonmøde. Hvad er jeres situation, hvad ser jeg kunne være jeres næste step til at understøtte sund organisation.

FAKTA OM

stressramte

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

mistrivsel

Tal fra bl.a. SFI og Socialstyrelsen viser:

5-10 pct. af alle småbørn har en utryg tilknytning, som bl.a. øger risikoen for at udvikle psykiske vanskeligheder på sigt.

15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk sygdom inden de fylder 18 år

25 pct. af befolkningen (>15 år) har et højt stressniveau.

Ensomhed er hvert år årsag til 770 tilfælde af for tidlig død i Danmark.

Antallet af hospitalsindlæggelser er ca. 5 gange højere blandt mennesker, der har været hjemløse end i den øvrige befolkning.

børn og unge

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv. Som professionel, der arbejder med børn og unge, står man ofte med et barn/ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Når vi taler den unge kan den unges mistrivsel stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse. Således er psykiske problemer årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.


psykosomatiske symptomer 

Hos børn og unge såvel som hos voksne, kommer psykiske belastninger og livsudfordringer ofte ikke alene til udtryk som psykiske symptomer og påvirkninger, men kan give sig til udtryk som fysiske klager, ofte f.eks. i form af smerter. I daglig tale anvendes begrebet psykosomatiske symptomer ofte om denne form for symptomer.

Læs mere i rapporten:

arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

Det kan på mange måder være udfordrende at have med syge medborgere at gøre. For mange giver arbejdet en høj grad af mening, men det kan også indeholde høje følelsesmæssige krav og belaste det psykosociale arbejdsmiljø. Arbejdet kan også rumme fysiske belastninger. 10 procent af portører oplever ifølge AH ’18 at være begrænset i deres arbejde pga. smerter inden for de seneste måneder, 9 procent af sosu’erne melder det samme.  Og kigger man på rapportering af smerter i det hele taget, ligger sosu’er i top af alle faggrupper. 46 procent af dem melder, at de har smerter flere gange om ugen. Næsten lige så mange portører (45 %) melder det samme.

Livstilfredshed

Mellem 6-20 % af de 11-15-årige oplever at have lav grad af livstilfredshed, mens 31-42 % i samme aldersgruppe er meget tilfredse med deres liv. der er flere blandt de yngste af de 10-24-årige, som oplever at have høj livstilfredshed. Endelig er der en større andel af børn og unge i de laveste socioøko- nomiske grupper, som har lav livstilfredshed, og andelen af 11-15-årige børn, som har høj livstilfreds- hed, har været faldende de sidste 10 år.

STIMULI & PÅVIRKNING

er en sundhedskatastrofe man faktisk kan tage hånd om

Spotning er Inddannelses svar på metoder der  fremmer balance og dermed forebygger i stedet for at symptombehandle, og som kan reducere negative menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af mennesker i ubalance. Ved at have fokus på aktiv personligt ansvar og inddragelse af nærmiljøet, hvor man allerede befinder sig, kan metoderne være med til at:

 • At forebygge psykisk sårbarhed og mistrivsel hos blandt andet børn og unge, kan skolefravær, uddannelsesfrafald og selvskade, samt sygdomme reduceres.
 • At fremme trivsel ved at have fokus på at styrke menneskers muligheder for at deltage aktivt i sociale relationer og positive fælleskaber, hjælpe med at opbygge en positiv selvopfattelse, tro på egen formåen og evner til at håndtere udfordringer, svære livsovergange og stress.
 • At arbejde med intern selvforståelse og pleje, så kroppen og sindet harmoneres. Viden om kost, mindfullness og styrkelse af bla. immunforsvaret kan reducerer antallet af sygedage og orlov, samt styrke det personlige engagement og livsforståelse.

Mistrivsel har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og budgetøkonomiske omkostninger.