PROGRAMMER

Vi kan sammen udarbejde et forløb eller et program, som skabes til jeres konkrete formål, eller i kan se hvilke muligheder og koncepter jeg arbejder med for tiden, til hvilke målgrupper og hvorhenne.

FAGLIG INDSATS

Medarbejderudvikling samt processer til særlige områder inden for de sociale fag samt ledelse. Vinklen kan være undervisning, opdagelse, strategier og muligheder for komplementær behandling og kommunikation.

SPARRING

Med henblik på organisatoriske processer, hvor kommunikation i flere lag er afgørende for udvikling og kerneværdier. Det er linket imellem at være udadtil og at gøre indadtil, samt hele afsættet i en profil - fra inderst til yderst.

destinationsforløb

Et personligt forløb, som kan vinkles ind i virksomheden, personlige relationer og som kan være til en eller flere. organisationer kan benytte forløbet til medarbejdere/ansatte i mistrivsel eller til personlig udvikling.