NØGLEN TIL ØKONOMISK OG HUMANISTISK BALANCE!

Hvorfor investere i Inddannelse?

I arbejdet med mennesker, kan du have stor faglig og personlig gavn af Inddannelse som videnbank og indsats. Metoderne indeholder anerkendte opdagelser som forskningen har afklaret bla. i forhold til mentalisering, natur, terapi, mindfullness, psykologi, evidensbaseret epigenetik mv. Inddannelse bidrager med konkrete værktøjer til at sortere og fremhæve de elementer, som er brugbare i den konkrete situation, ud fra allerede kendt og brugt viden. Al den viden er vildt, hvis den ikke er implementerbare - den aktivering sker med inddannelse, så den bliver implementerbar.


FORMÅL:

Ved at styrke menneskers identitet og robusthed, har vi fat i nøglen til den personlige trivsel og dermed skabt en platform, der er økonomisk  og humanistisk forsvarlig. Ansvaret bliver personligt funderet og metoderne aktiveres på et individuelt niveau. Det bidrager til anvendelse i hverdagen, der hvor mennesket befinder sig.


NAVIGATØR INDDANNELSE: 

Du får en grundlæggende introduktion til spotningsmetodens kommunikationsforståelse samt dens DNA, teknikker og redskaber, så du kan balancere på et personligt plan, inden du tager beslutninger og valg. Ved at du er balanceret kan du støtte mennesker i at lave positive livsforandringer og beslutninger. Ved at benytte inddannelsens værktøjskasse,  vil du kunne gribe fat i nogle flere lag og dermed forstå mennesker, omgivelser og miljøer anderledes, og dermed kunne bidrage til et bedre arbejdsklima og iværksætte indsatser der bidrager til positiv kultur - i dig og omkring dig. Du har også værktøjerne til at sammensætte en indsats.


INDSATS:  

Brug Inddannelse som indsats ind i konkrete situationer og få skabt et tværfaglig og helhjertet koncept der bidrager til forandring, stabilitet og helhed. Vi udarbejder processer, tiltag, forløb til ethvert formål, der underbygger værdisæt, mission og vision. Indsatsen bidrager til et sundere miljø for den enkelte og skaber et arbejdsmiljø til gavn for mange og i flere lag. Jeg samarbejder gerne som ekstern konsulent, på opgaver der handler om personligt såvel som organisatorisk trivsel.


Udbytte

 • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for spotnings metoden samt forskning og viden der ligger til grund.
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over problemstillinger samt danne rammen om en struktur omkring dig, og gøre dit arbejde mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt på til at støtte dig selv og andre mennesker, i livets aspekter også når de mistrives eller er i risiko for at falde fra jobbet eller en uddannelse, eller helt give op på livet.
 • Du får kendskab til spotningsmetodens teknikker og redskaber.
 • Du får værktøjer til at optimere dine indtryk og samtaler, også når tiden er knap.
 • Dit personlige aftryk vil blive markant optimeret.
 • Du vil blive et "fyrtårn" som kan pejle retninger og skabe en tryg retning for dig selv og andre.
 • Med spottemetoden implementeret, har du adgang til et større potentiale samt kommunikationsplatform.

Med Inddannelsens metoder som grundlag lærer du hurtigt at se ind bag ved mennesker, situationer og miljøer. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed på den bagvedlæggende årsag til adfærd,  kan du i samarbejde med mennesker omkring dig, skabe positive forandringer.

Hvorfor inddannelse til sundhedssektoren

Inddannelse bidrager til smertelinding og arbejdet ind i nervesystem og metoder til balancering på det fysiske såvel som mentale plan. Med aktivering af metoderne er hovedformålet at Inddannelse bidrager til gavn for både ansat og borger. Udover de rent helbredsmæssige faktorer personligt såvel som fagligt, indeholder inddannelsen også træning ind i personlighed og mønstre, som kan vejlede en ansat til at henvende sig, eller tale ind i en patients følelser og humør til gavn for indsatsen og i sidste ende helbred.  På det personlige plan, er det gavnligt for stressniveau og egen balance, hvilket har en effekt i samarbejde og i det ydre miljø. Inddannelse er godkendt til certificering af RAB behandlere, og vil være et aktiv i enhver sammenhæng, hvor mennesker søger behandling.

FAKTA OM ARBEJDSMILJØET PÅ DE REGIONALE ARBEJDSPLADSER

Det kan på mange måder være udfordrende at have med syge medborgere at gøre. For mange giver arbejdet en høj grad af mening, men det kan også indeholde høje følelsesmæssige krav og belaste det psykosociale arbejdsmiljø. Arbejdet kan også rumme fysiske belastninger. 10 procent af portører oplever ifølge AH ’18 at være begrænset i deres arbejde pga. smerter inden for de seneste måneder, 9 procent af sosu’erne melder det samme.  Og kigger man på rapportering af smerter i det hele taget, ligger sosu’er i top af alle faggrupper. 46 procent af dem melder, at de har smerter flere gange om ugen. Næsten lige så mange portører (45 %) melder det samme.

HELHEDSPERSPEKTIVERING
 • Tværfaglig indsats
 • Indre og ydre balance
 • Placebo forståelse
 • Intelligente celler
 • Empati og intuition
 • Kommunikation
 • Indre og ydre miljø
 • Stress og resiliens
 • Det skal give mening
At være stresset eller udbrændt er en sygdom, der betyder, at ens nervesystem er i høj arousal. Dvs. at din krop ikke er i stand til at sortere i de mange indtryk, som den hver dag tager ind og derfor konstant er vågen, parat og i “alarmberedskab”. Som et modsvar lukker kroppen ofte af for sine følelser, hvilket resulterer i at krop og sind er i ubalance. Din krop og dit sind kan ofte opretholde denne tilstand i en rum tid. På et tidspunkt siger den dog stop.

Hvorfor inddannelse på ledelsesniveau

Når en ledelse går foran og samtidig er oplært i spottemetoden så kan der tages beslutninger ikke kun baseret på fakta men også intuitivt. Det kræver en leder i balance og når lederen er det kan lederen spotte og fornemme de ansatte – rummet og helheden. Lederen kan mærke blokeringer og modstand og kan du som leder bruge intuitionen vil du også være mere empatisk. Det opnår du værktøjer i.

FAKTA OMKRING STRESSRAMTE

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

LEDER I BALANCE

 • Indre forståelse og balance
 • Ydre miljø og situationsfornemmelse
 • Kobling af viden og intuition
 • Værktøjer til hurtig centerering
 • Metode til at spotte
 • Indblik i adfærd og identitet


Hvorfor inddannelse til børn og unge

Inddannelse ind i institutioner med henblik på at balancerer på egen platform såvel som i det eksterne miljø. Metoder fra inddannelse benyttes til, at stabiliserer påvirkninger og afklare en konkret indsats i situationer og som empatisk vejledning. Ved at investere i inddannede voksne omkring børnene, kan der registreres positiv resonans, som er kimen til en adfærdskultur, der vil ændre karakter i takt med aktivering og implementering. Med harmonisering af det parsympatiske nervesystem opnås en indsats der trækker tråde i mange lag, fra vokse til børn og omvendt..

FAKTA OM PSYKOSOMATISKE SYMPTOMER

Hos børn og unge såvel som hos voksne, kommer psykiske belastninger og livsudfordringer ofte ikke alene til udtryk som psykiske symptomer og påvirkninger, men kan give sig til udtryk som fysiske klager, ofte f.eks. i form af smerter. I daglig tale anvendes begrebet psykosomatiske symptomer ofte om denne form for symptomer.

Læs mere i rapporten:

INDSATS TIL BØRN OG UNGE

 • Trivsel og ro
 • Ansvar og mod
 • Indragelse af rutiner
 • Aktivering af intuition
 • Natur og videnskab
 • Sympatikus og parsympatikus
 • Fællesskab
 • Prioritering