NAVIGATØR INDDANNELSE

SUNDHED, MENNESKE OG KULTUR

At navigerer efter sit eget indre kompas, og forstå det naturlige "sprog" det indebærer er en gave til både dig og din omverden, det er en mulighed for at genskabe kontakten til naturen i og omkring dig med en humanistiskvinkel der favner naturens forskning. 

Når du eller din organisation har fået skabt adgang til det bevidste intuitive sprog, kan det vinkles ind i alverdens sammenhænge. Det kan både benyttes på det personlige plan såvel som fagligt og til stabilisering af det miljøer i det interne miljø hos mennesker og i det eksterne miljø i rummet og situationen. Det vil sige at stress, vægring, depressioner, mistrivsel og manglende livsgnist er Navigatørens daglige træningsbane, hvor spotteevne bruges aktivt og konstruktivt til nyudvikling og til at undgå symptombehandling, og i stedet forebygge på et energetisk niveau.

Metoderne henvender sig til mennesker på alle menneskelige og faglige niveauer. Opgaven er at kunne mestre spotning til gavn for sig selv og  med mulighed for at videregive erfaringer og opdagelser i kombinationen med fagrelevans + inddannelse.

Personer med indblik og viden om navigatørens greb vil være fordelagtige i mange fag og samfundslag, hvor mennesker arbejder med mennesker, eksempelvis indenfor sundhedsvæsenet, pleje og omsorg, børn, unge og familie, ledelse,  institutioner (børnehaver, skoler/efterskoler mv.) - hvor der kan vinkles direkte til borgere eller til ansatte som ekstra værktøjer til implementering i ekstern trivsel og intern selvomsorg.

Humanistisk adfærd og kultur ligger til grund for de naturlige sanser og det sensitive miljø - heri ligger kodningen og "sproget". Programmet er koblet op på evidensbaseret viden og forskning ind i krop, psyke, mental helbred og holistisk helhed. Med metoder fra naturvidenskaben, nyrere forskning og gammel visdom, får vi både adgang til fremtidens værktøjer og i kontakten med naturen og det naturlige kommer vi tættere på både sand helhed og sjælefred. 

NAVIGATØR INDDANNELSE

Humanistisk og naturlig sundhedsvidenskab og praksisudvikling ruster medarbejdere, undervisere og beslutningstagere til at håndtere  fysiske og psykiske behov, og bruge værktøjerne til at spotte internt og eksternt miljø, for derefter at iværksætte en humanistisk og naturlig indsats.

I programmet vil vi komme ind på evidens og fakta bag hvert emne, og koble intuition og psykisk evne op på materialet.


DIN PERSONLIGE PLATFORM

BLINDSPOTTE PÅ DET FYSISKE PLAN

GENKENDELSE PÅ DET EMOTIONELLE PLAN

FORSTÅELSE AF EPIGENETIK

YDERSTYRING OG PÅVIRKNINGER


Gratisk uforpligtende samtale om INDDANNELSE telefon 22541743


TO VEJE TIL INDDANNELSE

Kontakt for uforpligtende samtale om Inddannelsens muligheder - 22 54 17 43

PERSONLIG 1:1 INDDANNELSE

Personligt FORANKRET LÆRINGSFORLØB

Hver undervisningstema bestå af to dele, som vi kan lave adskilt eller samlet - det aftaler vi i processen.

1 del: Gennemgang af fakta og materiale (2 timer)

2 del: Øvelser, værktøjer og implementering i hverdagen (2 timer)

Session mellem moduler (2 timer)

  • 24 timers undervisning (4 timer pr. lektion)
  • 12 timers sessioner til opsamling samt energetiske ryk
  • Træningsbane til kobling af psykiske evner og fagkompetence.
  • Adgang til underviser 24/7
  • Start når det passer dig - 100% individuel inddannelse
  • Online materiale, som kan tilgås når som helst
  • Personlig gruppe til kommunikation og aftalekalender
  • Deltagelse i inspirationsgruppe for Inddannede Navigatører
  • Programmet bliver tilrettet din energi.

 Kr. 22.200,-

Særtilbud er kun frem til den 1/7-2023

FACILITERING TIL GRUPPER

Det er muligt at få lavet et tilpasset forløb, kursus, temadag mv. ud fra inddannelsens værktøjskasse tilpasset jeres ramme, der matcher behov, målgruppe og faglighed.  Mulighederne er er uendelige, og giver mening i alle sammenhænge hvor et humanistisk livssyn møder faglig stolthed og udvikling. 

Jeg håber at metoderne komme til at gavne bla. her:

Socialområdet

Undervisning, pædagogik og didaktik

Sundhed og omsorg

Psykologi og terapi

Arbejdsmiljø og trivselsfremme

Ledelse


Ansvar OG EVNE bliver personligt funderet og metoderne aktiveres på et individuelt niveau. Det bidrager til INTUITIV MAGISK SELVLEDELSE OG BALANCERING i hverdagen, der hvor mennesker befinder sig.
NaVIGATØR INDDANNELSE:

Får du en grundlæggende introduktion til metodens kommunikationsforståelse samt dens DNA, teknikker og redskaber, så du kan balancere på et personligt plan både fysisk og mentalt. Når du selv er balanceret og genkender tegnene og "symptomerne" kan du støtte mennesker i at lave positive adfærdsændringer, som de selv kan arve og dermed implementere. Ved at benytte inddannelsens værktøjskasse,  vil du kunne gribe fat i nogle flere og dybere lag og dermed forstå mennesker, omgivelser og miljøer med flere og dybere vinkler, og dermed kunne bidrage til en mere positiv kultur - i dig og omkring dig. Du har også værktøjerne til at sammensætte rutiner eller en indsats i flere sammenhænge til at balancerer fysisk og mentalt.

personligt SPROG OG ESSENS:  
Brug Inddannelse som et personligt løft og kompas ind i dit personlige drive og erinde og brug det som indsats ind i konkrete situationer. Din essens kan bidrage tværfaglig og helhjertet og være grundstenen til forandring, stabilitet og helhed, for dig selv og dem i din nærhed, fordi du nu ser og fornemmer hele billedet. Træningsbanen vil bla. indeholde træning i at stole på processer, iværksætte tiltag, udtænke forløb til ethvert formål, der underbygger værdisæt, mission og vision. Du vil arbejde med universelle metoder til at tale indad og mærke. At mærke bliver din fremtidige samtaleform med dig selv. Vi vil arbejde med energimedicinens 

SPOTTEMETODEN

Med de forskellige metoder og aktiveret psykisk evne, lærer du at se ind bag ved mennesker, situationer og miljøer, for at kunne modtage information der er større og bredere, end det åbentlyse. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed på den bagvedliggende årsag ind i kultur og miljø,  kan du i samarbejde med mennesker omkring dig, skabe positive forandringer og kulturprocesser til fremtidens sundhedsperspektiv ind i mange situationer. Det unikke ved at benytte psykisk evne ind i personligt og ekstern kommunikation, er muligheden for at få information der ligger ud over det åbentlyse i kropssproget og sproget. Ved at spotte ind i opgaver, mennesker og situationer, udvikler du et personligt og unikt "sprog", som kun er dit og som samtidig giver dig adgang til egen sjælebevidsthed. 

UDBYTTE

Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for metoden samt forskning og viden der ligger til grund.

Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over problemstillinger samt danne rammen om en struktur omkring dig, og gøre dit arbejde mere kvalificeret og målrettet.

Du bliver klædt på til at støtte dig selv og andre mennesker, i miljøpåvirknings aspekter samt bevidst indgriben.

Du får kendskab til intuitive koblinger, teknikker og værktøjer.

Du får værktøjer til at optimere din personlige impact og påvirkning.

Dit personlige aftryk vil blive markant forankret og forankret.

Du vil blive et "fyrtårn" som kan pejle retninger og skabe en tryg kultur for dig selv og andre.

Med adgang til psykiske evner, har du adgang komplementær behandling og dybere bevidsthed.

ALLE KAN NYDE GAVN AF NAVIATØRENS INDSIGT OG VÆRKTØJER

I arbejdet og samarbejdet med mennesker, kan vi alle have faglig og personlig gavn af NAVIGATØRENS platform som vidensbank og indsats. Metoderne indeholder anerkendte opdagelser som forskningen har afklaret bla. i forhold til mentalisering, natur, terapi, mindfullness, psykologi, evidensbaseret epigenetik mv.

Navigazions metode bidrager med konkrete værktøjer til at sortere og fremhæve ind i indre og ydre miljø, som er brugbare i konkrete situationer, ud fra allerede kendt og brugt viden. Den unikke tilgang hvor evidens og visdom mødes for et større hele, er adgangen til en kulturbærende forandringsproces i et meget stort billede og til gavn på mange niveauer.

At blive Navigatør giver anledning til mere ansvar og du vil blive et fyrtårn for andre og være med til at udbrede metoderne til flere.