EMPATISK LEDERSKAB

Et forløb i Inddannelse. At begribe det indre, for at skabe forandring i det ydre. Med Inddannelse i empatisk lederskab lærer du ikke bare metoder og greb, men også årsagerne under og den faglige viden der ligger bag. 
Det tager 6 mdr. fordi træningsbanen er i hverdagen og grebene samt metoden til at spotte trænes i nærmiljøet og hverdagens situationer. Forløbet kan tages som online udgave, hvor tid og sted passer dig, men det er også mulig at få værktøjskassen og læringen ud i selve organisationen, som et understøttende og guided internt kursus.
Intuitiv Kommunikation på et humanistisk plan, HVOR DU LÆRER AT mestre psykisk evne og får bevidsthed om påvirkninger og intelligente celler.

Inddannelse er en blanding af viden og værktøjer, som et ekstra sprog der kan aktiveres og implementeres alle steder og er fordelagtige alle steder. At aktiverer det empatiske indre lederskab er samtidig en adgang til latente mekanismer. Mekanismer der ligger og simre under de faglige kompetencer, og som et ekstra sprog vil lette forståelse af vores følelsesregistre, som har udslag i vores mentale tilstand samt kroppens og sindets balance. Træningsbanen er knyttet til viden og forståelse for evnen til at spotte både indad og udad og bruge det aktivt i hverdagens mange påvirkninger, indre som ydre. Du kan benytte værktøjerne på jobbet og i livet samt indre og ydre miljøer og situationsbestemte opgaver. Inddannelse kan noget som uddannelse ikke kan alene. Det er koblingen mellem alt det faglærte/tillærte og det medfødte, som et særdeles veludviklet sprog der kommunikerer med intuition, sanser og følelser. Øvelser og teknikker er baseret og vinklet på evidensbaseret forskning og viden, som allerede bruges og kendes i dag.


HVORFOR VÆLGE EMPATISK LEDERSKAB?

Du bliver stand til at blindspotte ind i personer og situationer. Din empati og psykiske intuition skærpes og bliver et værktøj til at se helheder, bygge bro mellem mennesker, system og miljø. kontakt mig hvis i ønsker forløbet i jeres team eller gruppe.


Tag på empatisk lederskabs forløb på egen hånd

 Kr. 3.500,-

Du kan tilkøbe supervision og undervisning samt indblik til dit personlige forløb for 1250,- pr. modul

EMPATISK LEDERSKAB

INDDANNELSE MED Aktivering af intuition og bevidsthed
 • Start når det passer dig
 • Læring om energi og påvirkninger
 • Naturteknikker og naturlige vinkler
 • Deltagelse i community for andre Inddannede 
 • 6 mdr. med træningsmoduler
 • Kortsæt: Værktøj til spotning + notesbog fremsendes
 • Det er muligt at tilkøbe supervision til dit forløb

Inddannelse er alt det som mennesket besidder bag ved fagkompetencer. Det handler om menneskets styrker og evner og at koble dem ind i det liv der leves og den faglighed der også kræves. Uddannelse er legende vi tillæres udenpå, lag for lag - inddannelse er alt det du allerede besidder, men som du "måske" ikke har adgang til - med fødte evner kobles med tillært talent.

DE 6 MODULER
Modulerne har en sammenhængskraft, som stiller skarpt på forskellige grundstrukture der er naturlige for os mennesker. Og selvom de er naturlige er vi ofte ikke ret bevidste. Der tages fat i kendte forskere, viden om positiv psykologi, kognitiv

OPSTART + CASE

 • Case
 • Procesplan
 • Værktøjskasse
 • Livshjulet

DIN PERSONLIGE PLATFORM

 • Alt er celler og atomer
 • Bevidstheder
 • Sanser
 • Parsympatisk/sympatisk
 • Vibrationer og frekvens
 • Aktiv lytning

BLINDSPOTTE PÅ DET FYSISKE PLAN

 • Kognitiv (beskrivelse)
 • Mentalisering
 • Læringstile
 • PAEI og andre metoder
 • Psykiske typer (parapsykologi)

GENKENDELSE PÅ DET EMOTIONELLE PLAN

 • Positiv psykologi
 • Karakterstyrker
 • Chakra & farverne
 • Vibrationer og frekvens
 • Mindfullness
 • Øvelser + meditationer

FORSTÅELSE AF EPIGENETIK

 • Energi terapi
 • Meridianer
 • Æstetiske olier
 • Healing
 • Intelligente celler
 • Sanser

YDERSTYRING OG PÅVIRKNINGER

 • Ekstern kommunikation
 • Kropssprog
 • Relationsarbejde og tillid
 • Kultur og adfærd
 • Påvirke ansvar og mod

Filosofien og videnskaben bag

Gennem Empatisk lederskab får du en omfattende indsigt i filosofien og grundlæggende antagelser bag metoden, støttet af solid forskning og viden. Du skaber en dyb forståelsesramme, der ikke blot giver overblik over problemstillinger, men også danner grundlaget for en velstruktureret tilgang i dit arbejde. Resultatet er en kvalificeret og målrettet tilgang til udfordringer og påvirkninger, og giver dig konkrete værktøjer til løsninger.

VÆRKTØJER TIL DAGLIG BRUG

Vi ruster dig til at støtte både dig selv og andre i at navigere gennem miljøpåvirkninger og bevidst indgriben. Du erhverver dig dybdegående kendskab til intuitive forbindelser, teknikker og værktøjer, der kan optimeres for at forstærke den naturlige påvirkning. Dit personlige aftryk bliver ikke blot forstærket, men også forankret dybt i din identitet og som fundament og udvidelse til dine fagkompetencer og dit menneske.

Inspirator og motivator

Gennem forståelsen af bevidsthed, intuition, empatisk lederstil og psykiske evner bliver du et 'fyrtårn' - en rollemodel, der kan lede og skabe en tryg kultur, både for dig selv og andre omkring dig. Ydermere, med denne indsigt, får du adgang til en humanitær værktøjskasse og en dybere form for bevidsthed til gavn for bæredygtig helhed, både på et personligt men absolut også på et fagligt niveau.

INTERNT TEAM I ORGANISATIONEN?

Integreret viden til indsats i organisationen eller virksomheden.  

Forløbets greb og vinkler ind i fagpraksis og til anvendelse i stabilisering, forebyggelse, indsats vedr. trivsel samt organisatorisk kultur og adfærd.

Metoden er fordelagtig til at skabe en god, sund, reflekterende og positiv påvirkelig kultur. 

Kontakt Navigazion for at få processen i gang med at implementere det empatiske lederskab i organisationen.

At tænke Inddannelse på højde med uddannelse er at styrke menneskers indre viden, medfødte evner og styrke individet i fællesskaber og læring.
Vil du gerne vide mere om Empatisk lederskab?