KORPSET

Tribal leadership

Netværk med fokus på processer og intuition

Korps er en betegnelse for en samling af personer, der tilsammen udgør en helhed og som følger samme regelsæt. Korpset kan være det fælleskab, som skaber rammen om din egen personlige og erhvervsmæssige udvikling samtidig med, at du møder andre, der som dig ønsker at have en tribal tankegang i forhold til  fællesskaber og dermed sparring, inspiration og motivation.

Ved at deltage i dette korps vil du møde ligesindede - mennesker der som dig har noget på hjerte, noget at dele ud af og et ønske om at gøre verden til et bedre sted. Forhåbentligt vil kommende Inddannede personer have lyst til at videreudvikle og sparre med andre, som har opdaget flow og processer, som en måde at tænke, føle og handle på.

Tribal og korps tankegangen er med til at skabe den stamme og det fællesskab, som sikre hinandens "overlevelse" og hvor en gruppe  mennesker, har samme forhistorie, vaner, ideer, drømme, værdier, som de værner om og priser højt. 

BLIV EN DEL AF KORPSET

  • Tilbud om et årligt fællesseminar
  • Gratisk intuitivt netværk
  • Tværfaglig intern sparring
  • Online gruppe
  • Deltagergebyr pr. gang (lokaleleje + snack/kaffe mv).
  • En masse god energi
  • Min.  deltagelse på 2 arrangementer årligt.

Bliv medlem og få adgang til events

ET NETVÆRK DER IKKE ER ET "NORMALT" NETVÆRK

Du kan vælge at tilmelde dig vores netværk, for at få adgang til den næste event. Eller også skal du være heldig at kende en, der er så venlig at inviterer dig med? Det koster INGENTING at være medlem af korpsets facebookgruppe eller korpset - det er kun events, møder og arrangementer der koster noget. Men der kan du vælge til eller fra som du lyster. 

VÆRDIPROFIL

Navigazions værdier skal være omdrejningspunkt i måden at styre "skibet" på. En værdiprofil vi tager alvortligt, og som vi skal tage ansvar for - og have under huden hele tiden. Man ansættes ind i værdierne, fordi personen allerede selv føler sig genkendt i værdi profilen.

DET SIGER ANDRE

Selvom inddannelse som uddannelseskoncept er relativt nyt, så har metoden været i brug i en årrække. De erfaringer som Birgitte Pliniussen har samlet over opgaver med bla. børn, familier, undervisning og kurser ligger til grund for Inddannelse som det ser ud nu. Nogle har været søde at sætte ord på deres forløb eller relation.