NAVIGATØR

NØGLEN TIL VIDEN OG METODER TIL YDRE OG INDRE ENERGI

Vi uddanner os for at kunne flere kompetencer og for at være opdateret inden for alt det jobbet og vi selv forventer af os. Helt fra barndommen, starter vi med at uddanne os, men faktisk er vores indre værdier og at danne indad lige så vigtig. Uddannelse giver ny viden og perspektiv og inddannelse giver indsigt og balance. Uddannelse er tillært talent, som puttes uden på de lag vi har i forvejen, til at styrke, forbedre og gøre os “større” og udvikle vores ego. Når vi inddanner os, så kan det ikke på samme måde måles i test og fakta, men det kan måles i livsglæde, passion og ikke mindst helhed og helbred, og er koblet på vores medfødte evner. Helt naturligt har vi i alle vores celler adgang til sunde mekanismer. Ved at danne indad, og aktiverer sansernes energiformidling (intuitionen), så tager vi udgangspunkt i det latente som vi allerede har med os fra fødslen -  og som er en  medfødt psykisk evne der holder os i live og forbinder systemerne sammen, mentalt og fysisk.

I arbejdet og samarbejdet med mennesker, kan vi alle have faglig og personlig gavn af NAVIGATØRENS platform som vidensbank og indsats. Metoderne indeholder anerkendte opdagelser som forskningen har afklaret bla. i forhold til mentalisering, natur, terapi, mindfullness, psykologi, evidensbaseret epigenetik mv. Navigazions  metode bidrager med konkrete værktøjer til at sortere og fremhæve ind i indre og ydre miljø, som er brugbare i konkrete situationer, ud fra allerede kendt og brugt viden. Den unikke tilgang om naturen og naturlige sundhedsprincipper, er adgangen til en kulturbærende forandringsproces.

NAVIGATØR 2023

Tirsdage fra kl. 19.00-21.00 - 2023

Januar (den 17+31)

Februar (den 17+28)

Marts (den 14+28)

April (den 11+25)

Maj (den 16+30)

Juni (13+27)


Kr. 9.900,-

Prisen er pr. person - online - ønsker du at tage uddannelsen 1:1 efter dit behov og tidspunkter er prisen 18.800,-

SAMMENSÆT DIT EGET HOLD

Navigatør Inddannelse til en privat gruppe, hvor der dannes jeres eget private hold - min. 5 personer. 

Vi kan lave Inddannelsen internt i jeres regi.
Vi  kan sørge for lokation og prisen afhænger af hvordan i ønsker jeres pakke skal samles.

Kontakt for et tilbud der sammensættes unikt til jer.


FÅ EN PRIS


ALLE HAR GAVN AF NAVIATØRENS GREB

Navigazions metode henvender sig til mennesker på alle menneskelige og faglige niveauer. Opgaven er at kunne mestre spotning til gavn for sig selv og  med mulighed for at videregive erfaringer og opdagelser i kombinationen med fagrelevans + inddannelse. Personer med indblik og viden om inddannelse vil være fordelagtige i mange fag og lag, hvor mennesker arbejder med mennesker, eksempelvis indenfor sundhedsvæsenet, pleje og omsorg, børn, unge og familie, ledelse,  jobcentre samt undervisning (skoler/efterskoler mv.) - Målgruppen er bred fordi metoden og den viden der ligger bag, bliver forbundet til det individuelle menneskes humanistiske latente sanser. Inddannelsesprogrammet er koblet op på evidensbaseret viden og forskning ind i krop, psyke, mental helbred og holistisk helhed, men fundamentet er intuition og alt det der ligger imellem det vi kan fornemme, men ikke kan se eller til tider forstå. 

Formål

Ved at styrke DIN PERSONLIGE identitet og robusthed, har DU fat i nøglen til trivsel og dermed skabt en platform, der er økonomisk og humanistisk forsvarlig. Ansvar OG EVNE bliver personligt funderet og metoderne aktiveres på et individuelt niveau. Det bidrager til INTUITIV SELVLEDELSE i hverdagen, der hvor mennesker befinder sig.

NAVIGATØR INDDANNELSE: Du får en grundlæggende introduktion til metodens kommunikationsforståelse samt dens DNA, teknikker og redskaber, så du kan balancere på et personligt plan både fysisk og mentalt. Når du selv er balanceret og genkender tegnene og "symptomerne" kan du støtte mennesker i at lave positive adfærdsændringer, som de selv kan arve og dermed implementere. Ved at benytte inddannelsens værktøjskasse,  vil du kunne gribe fat i nogle flere og dybere lag og dermed forstå mennesker, omgivelser og miljøer med flere og dybere vinkler, og dermed kunne bidrage til en mere positiv kultur - i dig og omkring dig. Du har også værktøjerne til at sammensætte en indsats i flere sammenhænge.


INDSATS:
 Brug Inddannelse som indsats ind i konkrete situationer og få skabt et tværfaglig og helhjertet koncept der bidrager til forandring, stabilitet og helhed. Vi udarbejder processer, tiltag, forløb til ethvert formål, der underbygger værdisæt, mission og vision. Indsatsen bidrager til et sundere miljø for den enkelte og skaber et arbejdsmiljø til gavn for mange og i flere lag. Vi samarbejder gerne som eksterne konsulenter, på opgaver der handler om trivsel personligt såvel som organisatorisk.

Udbytte

 • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for metoden samt forskning og viden der ligger til grund.
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over problemstillinger samt danne rammen om en struktur omkring dig, og gøre dit arbejde mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt på til at støtte dig selv og andre mennesker, i livets aspekter også når de mistrives eller er i risiko for at falde fra jobbet eller en uddannelse, eller helt give op på livet.
 • Du får kendskab til metodens koblinger, teknikker og værktøjer.
 • Du får værktøjer til at optimere din intuition.
 • Dit personlige aftryk vil blive markant optimeret.
 • Du vil blive et "fyrtårn" som kan pejle retninger og skabe en tryg kultur for dig selv og andre.
 • Med metoden implementeret, har du adgang til et større potentiale samt kommunikationsplatform.

Med de forskellige metoder og aktiveret psykisk evne, lærer du at se ind bag ved mennesker, situationer og miljøer, for at kunne modtage information der er større og bredere, end det åbentlyse. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed på den bagvedliggende årsag ind i kultur og miljø,  kan du i samarbejde med mennesker omkring dig, skabe positive forandringer og kulturprocesser til fremtidens sundhedsperspektiv ind i trivsel.

HOLD 2023
 • Online Classroom x 12
 • 1,5 times undervisning pr. gang (ialt 2 timer)
 • 30 minutters spørgerunde pr. undervisning
 • Adgang til underviser 24/7
 • Lukket gruppeforum til ugentlige indspark og guidenings
 • 3 x personlige sessioner


PRIVAT HOLD
 • Vi aftaler processen, så det passer til jeres organisation eller et privat team/gruppe.
 • Online version kan arrangeres


Vedligeholdelse af din RAB certificering.UDVIKLINGSPOTENTIALE OG FORANDRING I MENNESKER

Fra filosof til at indlede filosofi og mestre den

Fra at tænke til at gøre til at være.

Fra sind til krop til sjæl

Fra viden til erfaring til visdom

Kontakt vedr. deltagelse

Om betaling og tilmelding

Efter tilmelding:

Du modtager en mail med nogle oplysninger om tid, sted mv. samt adgang til en lukket gruppe mv. 

Betaling:

Vi aftaler også omkring betaling - det kan være det skal være i rater eller betales af en virksomhed, det tager vi alt sammen i processen. Du betaler kr. 2.500,- i depositum, og kan aflyse indtil 8 uger før opstart af inddannelse, og få det fulde beløb retur. Efter de 8 uger får du 50% retur.

Restbeløbet kan betales i rater frem til opstart. Ønsker du en særlig aftale, eller et projekt der er tilpasset jeres udfordringer og ønsker, så kontakt gerne, eller ring og få en uforpligtende samtale.