Ambassadører 

På denne side vil i møde nogle af dem der igennem tiden, har været med til at forme inddannelse, til det som den er i dag. De er på en måde grundlæggere for hele denne type indsats, da de har gået skridtene, og haft forskellige udfordringer eller ønske om at få metoder til at uddanne indefra, og bruge det i enten livet eller som en kobling til deres job. Børnene og de unge mennesker, har ikke altid selv valgt at besøge mig. Det er ofte en forældrebeslutning inde over, men det er altid blevet til gode relationer og tillid til rejsen. Man skal elske rejsen, for at gide destinationen.


Mor til angst barn

Vi har været hele turen igennem , med alle tiltag i forhold til vores søn. Han var 3 år da det hele startede, og vi har været i klemme så længe i forskellige systemer. Vi kontaktede Navigazion som iværksatte et internt forløb, som senere blev et samarbejde med kommunen. Det har gjort en himmel til forskel, for vores familie. Vi fik både metoder, værktøjer og sparring til familien og til vores søn. Vi er taknemmelige og somme tider, når vi er i tvivl, så ved vi at vi altid kan kontakte Navigazion for et konkret indspark.

Unge mentor

Vores datter havde nogle selværdsproblematikker, som stod i vejen for at komme videre i bla. uddannelse, praktikker og ud i livet. Vi kørte en Identitetsforløb med Birgitte og i løbet af bare 4 mdr. var hun på plads i sig selv. Hun fik både læreplads, klarede udfordringer og kunne nu manøvre i ubalancer. Hun er generelt blevet mere modig og kan tackle og SE når en udfordring kan blive til en læring. Det har virkelig ændret hele hendes synspunkt på sig selv. Og vores på hende.

Identitetsforløb

Jeg valgte at købe et identitetsforløb til mig selv, da jeg stod i nogle udfordringer i livet, som var uoverskuelige. I et identitetsforløb fik jeg indblik og overblik. Jeg fik også nogle værktøjer jeg kunne arbejde med imellem samtalerne. Det føles lidt som at have en personlig mentor, som kun dykker ind i mit univers, og som ser, fornemmer og føler ind i mine problematikker, hvilket gav mig tryghed i min egen grundfortælling. Jeg lærte rigtigt meget om mig selv, og vi var hele vejen rundt, min barndom, mine relationer, mine mønstre. 

Inddannelses program

Jeg har været heldig at deltage i nogle 1:1 programmer, med inddannelse og anvendt intuition i et undervisningsforløb. De metoder jeg har lært kan jeg selv bruge, men jeg bruger også rigtig mange af værktøjerne i det daglige. Det skal lige være en rutine, og pludselig er det bare noget MAN GØR! Jeg er efterhånden blevet for fortrolig med teknikkerne, at jeg ikke bare har dem implementeret men også kan give det videre. Helt klart en anbefaling herfra. Jeg kan sagtens se, at det kan bruges på mange områder. 

Kurser og vidensdeling

Jeg har deltaget i næsten alt det som Birgitte har lavet. Jeg elsker tilgangen og kan bruge det jeg lærer i mit personlige liv men også i min profession, hvor jeg arbejder med mennesker hver dag. Jeg føler jeg har været med på hele rejsen, og har både kunne føje inspiration og motivation til den udviklingsrejse det har været for mig personligt. Jeg har også været vidne til retningen og udviklingen i Navigazion, hvilket også har været inspirerende. 

Personligt og business

Jeg valgte at deltage i et forløb, fordi jeg fik nogle interne udfordringer forhold til familierelationer, men med i købet, fik jeg en masse værktøjer til at administrere min virksomhed. Jeg blev klarere i spyttet som leder, jeg kunne også ansætte ind i andre rammer og forståelser, og jeg ser en større kobling mellem liv og karriere, på en måde som giver mig en ret god balance. Jeg Fik meget mere med mig, end jeg havde regnet med, og der er åbnet en boks, som jeg er blevet endnu mere nysgerrig på.

VÆRDIPROFIL

Navigazions værdier skal være omdrejningspunkt i måden at styre "skibet" på. En værdiprofil vi tager alvortligt, og som vi skal tage ansvar for - og have under huden hele tiden. Man ansættes ind i værdierne, fordi personen allerede selv føler sig genkendt i værdi profilen.

EN DEL AF BESÆTNINGEN

Netværket består af  fagkompetencer som er koblet op på at udvikle platformer, koble erfaringer og opdage nye uudforsket stier til menneskets helhed og dermed indre balance. Netværket er et supplement til inddannelsesmetoden og skal være med til at udvikle den yderligere i en proces, hvor kernen er koblet af mange fagbrancher og indsigter.