Korpsånd starter indefra

fagkompetente mennesker der bliver koblet til inddannelses revolutionen

Navigazion er et intuitivt team, hvor undervisning og oplæg er baseret på det hele menneske, det vil sige dine tillærte kompetencer og dine medfødte talenter.  Vi arbejder med at skabe koblinger mellem viden, erfaring og koble det op på fagkompetencerog ikke mindst , videregive al vores erfaring  til flere gennem undervisning, kurser og foredrag. Det vigtigste bliver at kunne spotte bagved situationer og mennesker, og hente nøjagtigt den relevante information som situationen kræver. 

Navigazion er i en 360° omvæltning, hvor fokus fremadrettet vil blive på at undervise og dele erfaringer og viden ud fra holistisk og intuitiv helhed. Du skal have lyst til at dele af din "skattekiste" - dine erfaringer og koble dem op på inddannelse i et internt netværk, der både giver og tager.  Du har lyst til at dele i et rum med mennesker der også arbejder med mennesker. 

Du vil blive en del af et paradigmeskifte inden for helhedstænkning i virksomheder og organisationer. Du vil være en del af et korps - et netværk, hvor alle i netværket er fælles om at skabe en højere udviklet undervisningsplatform til gavn for egen retning og en fælles vision. Du vil som korpsmedlem være med til at revolutionere og koble forskning, ny viden, gamle metoder, nye metoder, sammenhænge og med al den viden der er fra forskellige vinkler og fagkompetencer, vil det unægteligt blive et forum for helt nye vinkler ind i det humanitære arbejde og udvikling af det enkelte menneske samt indsatser.

Vi giver viden til hinanden for et større gode.

BLIV EN DEL AF NAVIGAZIONS KORPS

 • Du har faglige kompetencer inden for arbejdet med mennesker.
 • Du kan både selvstændig eller ansat.
 • Du bliver en del af et netværk der kan sparre og ideudvikle samt løfte.
 • Revolutionere inden for trivsel og velvære og mindske livskriser.
 • Det koster din tid og engagement.
Det følger med:
 • Tilbud om et årligt fællesseminar
 • Intuitivt netværk
 • Tværfaglig intern sparring
 • Online gruppe
 • Deltagergebyr pr. gang (lokaleleje + snack/kaffe mv).
 • En masse god energi

VÆRDIPROFIL

Navigazions værdier skal være omdrejningspunkt i måden at styre "skibet" på. En værdiprofil vi tager alvortligt, og som vi skal tage ansvar for - og have under huden hele tiden. Man ansættes ind i værdierne, fordi personen allerede selv føler sig genkendt i værdi profilen.

DET SIGER ANDRE

Selvom inddannelse som uddannelseskoncept er relativt nyt, så har metoden været i brug i en årrække. De erfaringer som Birgitte Pliniussen har samlet over opgaver med bla. børn, familier, undervisning og kurser ligger til grund for Inddannelse som det ser ud nu. Nogle har været søde at sætte ord på deres forløb eller relation.