Hvorfor inddannelse som metode?

Inddannelse er et multitool og et intuitivt sprog, der har omdrejningspunkt omkring en spotnings metode til at genkende mennesker, situationer, adfærd og følelser og derudfra igangsætte en indsats, baseret på mere information.

INDDANNELSES SEMINAR

MINI SEMINAR

3 timers workshop

REKREATIONS SEMINAR

Spotnings metoden

Med spotnings metode som grundlag lærer du hurtigt at se ind bag ved mennesker, situationer og miljøer. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed på den bagvedlæggende årsag til adfærd,  kan du i samarbejde med mennesker omkring dig, skabe positive forandringer.

Udbytte

 • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for spotnings metoden.
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen med personerne omkring, og gøre dit arbejde mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt på til at støtte mennesker, i livets aspekter også når de mistrives eller er i risiko for at falde fra
  jobbet eller en uddannelse.
 • Du får kendskab til spotningsmetodens teknikker og redskaber.
 • Du får værktøjer til at optimere dine indtryk og samtaler, også når tiden er knap.
 • Dit personlige aftryk vil blive markant optimeret.
 • Du vil blive et "fyrtårn" som kan pejle retninger og skabe en tryg retning.

SOM VEJLEDER SPILLER MAN EN VIGTIG ROLLE I AT HJÆLPE MENNESKER MED AT LAVE POSITIVE FORANDRINGER OG SKABE NYE MØNSTRE

Hvis du eksempelvis arbejder med mennesker, kan du have stor faglig og personlig glæde af Inddannelse i SPOTNINGS METODEN. Som indeholder anerkendte arbejdsmetoder som hjerneforskning, naturterapi, mindfullness, psykologi, evidensbaseret epigenetik mv.

Fakta om mistrivsel

Tal fra bl.a. SFI og Socialstyrelsen viser, at:

 • 5-10 pct. af alle småbørn har en utryg tilknytning, som bl.a. øger risikoen for at udvikle psykiske vanskeligheder på sigt.

 • 15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk sygdom inden de fylder 18 år

 • 25 pct. af befolkningen (>15 år) har et højt stressniveau.

 • Ensomhed er hvert år årsag til 770 tilfælde af for tidlig død i Danmark.

 • Antallet af hospitalsindlæggelser er ca. 5 gange højere blandt mennesker, der har været hjemløse end i den øvrige befolkning.

Fakta omkring børn og unge

Mistrivsel forekommer ind imellem i alles liv. Som professionel, der arbejder med børn og unge, står man ofte med et barn/ungt menneske, der viser tegn på mistrivsel. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at cirka 20 % af 11-15-årige dagligt viser tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed; de er fx kede af det, nervøse eller føler sig udenfor. Når vi taler den unge kan den unges mistrivsel stå i vejen for, at den unge kan gennemføre en uddannelse. Således er psykiske problemer årsagen til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser.

Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle børn/ unge, der mistrives. Men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er spotningsmetoden særdeles effektiv. Spotningsmetoden kan anvendes på tværs af professioner og på forskellige niveauer og er lettilgængelig samt nem at implementere.

Fakta omkring stressramte

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

Hvorfor investere mennesker?

Fortsat flere mennesker mistrives, og flere oplever symptomer på stress, angst, ensomhed og depression.

Inddannelse er en metode der  fremmer balance og dermed forebygger i stedet for at symptombehandle, og som kan reducere negative menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af mennesker i ubalance. Ved at have fokus på aktiv personligt ansvar og inddragelse af nærmiljøet, hvor man allerede befinder sig, kan metoderne være med til at:

 • At forebygge psykisk sårbarhed og mistrivsel hos blandt andet børn og unge, kan skolefravær, uddannelsesfrafald og selvskade, samt sygdomme reduceres.
 • At fremme trivsel ved at have fokus på at styrke menneskers muligheder for at deltage aktivt i sociale relationer og positive fælleskaber, hjælpe med at opbygge en positiv selvopfattelse, tro på egen formåen og evner til at håndtere udfordringer, svære livsovergange og stress.
 • At arbejde med intern selvforståelse og pleje, så kroppen og sindet harmoneres. Viden om kost, mindfullness og styrkelse af bla. immunforsvaret kan reducerer antallet af sygedage og orlov, samt styrke det personlige engagement og livsforståelse.

I illustrationen kan du se eksempler på karakteristika ved trivsel og mistrivsel samt et udsnit af risikoelementer, der kan være medvirkende til mistrivsel. Endelig kan du se eksempler på, hvordan mistrivsel har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og budgetøkonomiske omkostninger.

FORMÅL

At du får en grundlæggende introduktion til den spotningsmetode samt dens teknikker og redskaber, så du kan støtte mennesker i at lave positive livsforandringer. Den adfærdsændring påvirker omgivelser og dermed vil mennesker automatisk have gavn af inddannet personale i miljøet. 

MÅLGRUPPE

Seminaret henvender sig bredt til alle, der arbejder med mennesker.

Børn og unge; herunder fx vejledere, undervisere, pædagoger, coaches, mentorer og socialrådgivere.
Ældre og syge; herunder fx sygeplejersker, sosu assistenter, plejepersonale, læger, organisationer omkring sygdom.

Job og karriere; herunder fx ledere, ansatte i bla. HR afdelinger, jobcentre, trivselsarbejde, personlig ledelse.

UDBYTTE

 • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for spotnings metode
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen, der gør dit arbejde med mennesker samt børn/unge mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt bedre på til at støtte mennesker, der mistrives eller er i risiko for at falde fra jobbet eller en uddannelse.
 • Du får kendskab til spotningsmetodens teknikker og redskaber.
 • Du får værktøjer til at optimere dine samtaler og indsats, også når tiden er knap.
 • Du kan afværge mulige risikogrupper
 • Du kan ansætte ind i en anden sammenhæng, der giver mere mening og dele ud af metodens teknikker.
 • Du kan kommunikere i flere lag, og dermed spotte læring i processerne, og dermed skabe forståelse for situationer i helhedsperspektiv og hos den enkelte.
 • Indgå i organisationens beredskab og bærende kultur for forebyggelse og sund adfærd på personligt samt organisatorisk strategisk niveau.

Grundviden og læring omkring det fagkompetente område koblet på inddannelse. 

Det er som at kunne et ekstra sprog, så du kan kommunikere internt og spotte sammenhænge, men også pejle eksternt, og fornemme omgivelser, personer og situationer. Dernæst at flette al din indre og ydre viden og kompetencer sammen til løsninger og helhed. .

 • De indre og ydre lag udvikles, tydeliggøres og implementeres. 
 • Du lærer at navigere i energi, på alle mulige planer og sammenhænge.
 • Metoderne kan implementeres alle steder
 • Alle kan lære det
 • Alle har en unik adgang til metoderne, som personen vil blive fortrolig med i forløbet.

Det er en vigtig proces i den nye tids måde at arbejde på og gå nogle spadestik dybere. Du vil højst sandsynligt opdage, at du får tændt en ild, som ikke er til at slukke igen - en livsgnist. Denne måde at arbejde på er svært vanedannende og stikker tråde ud i alverdens gammel visdom, hvor Inddannelse er inddragelse af fagkompetencernes mange berøringsflader og forgreninger i sociologi, psykologi, pædagogik, antropologi, biologi, videnskabsstudier m.v. Inddannelse tager udgangspunkt i den opfattelse, at mennesker bidrager mere, hvis deres evner sættes i spil med deres fagkompetencer.

INDDANNELSES INDSATS TIL:

 • Børn og unge området
 • Ledelses udvikling
 • Medarbejder pleje / trivsel
 • Sundhedssektoren
 • Ældreområdet
 • HR afdeling / AKT mv
 • Undervisningspersonale
 • Jobsøgende og ledige

FACILITERING AF:

 • Teamwork
 • Indre og ydre miljøudvikling
 • Kultur og adfærd
 • Indre og ydre identitet
 • Destination i proces
 • Intuition som værktøj

BRUG NAVIGAZION TIL:

 • Temadage
 • Workshops
 • Emneuger
 • Fag kurser 
 • Adfærdsændring- intern og ekstern miljø
 • Som samarbejdspartner

Spotning som intuitivt sprog

Interne indspark af metoder og værktøjer i en pædagogisk, intuitiv og sundhedsmæssig rådgivning og undervisning, der perspektivere de normer vi kender i dag. Vi har erfaring i arbejdet med en mere intuitiv sparring og læring, som giver nogle anderledes resultater og udfald. Vores håndtering af kommunikation er baseret på de faglige aspekter såvel som de menneskelige. Vi har en særlig evne til at sammensætte relationer med opgaver og den viden vil vi gerne dele og undervise andre fagpersoner i. Hvordan kan i selv spotte mønstre og blokeringer, på en måde så borgere, klienten eller familien mv. får gavn af det i spotter. Og at det ikke bliver en fixe kultur, hvor facit skal stå på bagsiden, men en vidensbank, hvor indsigterne kan lande til indre udvikling - dermed kobling på allerede tillærte talenter og erfaring.

Birgitte Pliniussen

Jeg brænder for at menneskerfinde deres egen platform, at finde passion og ikke mindst mod på at begive sig ud i livet uden frygt. Og på et tidspunkt havde jeg, sammen med en forening et børneteater, hvor vores primære tanke var at skabe fællesskaber på tværs af aldre, udfordringer, mod, livsgnist! Det lykkedes ret godt, og noget vi gjorde i 21 år! Jeg forstod ikke helt dengang, HVORFOR DET her hold var helt unikt og særligt! Men det ved jeg i dag, jeg har spottet det! Og al den erfaring de 21 år med børn og unge har givet mig, er nu kanaliseret ned i Navigazion og Inddannelses metoden SPOTNING!

Jeg beslutter mig for at gå all-in med inddannelse -  GØRE DET - BARE GØRE DET! Samtidig beslutter jeg, at mine 11 år som selvstændig grafiker får en ende. Jeg skifter over og skal udelukkende gøre Inddannelse tilgængeligt for flest muligt. Det giver mening - for mig! Og det er en sætning, som jeg har placeret aller øverst på min livsvej - DET SKAL GIVE MENING!

Jeg har opgaver ind i kommuner, samarbejder med familievejledere og socialrådgivere, forældre og ikke sessioner med både børn og voksne. Og har lavet nogle (hvis jeg selv skal sige det) ret gode resultater! Inddannelse er nu også et forløb, som både købes ind i organisationer eller det tages som enkeltpersoner på hold. 

Inddannelse er et sprog til den enkelte, og en person der mestre Inddannelse har en rolle i at spotte indgangen og hvilke værktøjer der skal iværksættes i alle mulige sammenhænge. Spotningen vigtig at mestre, så indsatsen der giver mening, kan sammensættes i første huk! 
Jeg vil gøre Inddannelse tilgængeligt for de systemer jeg selv er en del af, og for mig giver det mening! Jeg kan ikke være i alle familier, men jeg kan sørge for at mine metoder kan nå frem, ved at inddanne mennesker, der arbejder med mennesker, og så ved jeg, at det automatisk vil dryppe på næste generation.