GRUND-INDDANNELSE


Kommunikation på et humanistisk plan, HVOR DU LÆRER AT mestre SPOTNING

Inddannelse er en blanding af viden og værktøjer, som et ekstra sprog der kan iværksættes og implementeres alle steder, hvor mennesker arbejder med mennesker. At blive inddannet og aktivere personlige evner, der ligger og simre under de faglige kompetencer, er som et ekstra sprog, der vil lette forståelse af vores følelsesregistre, som har udslag i vores mentale tilstand samt både kroppens og sindets balance. Inddannelse er viden og forståelse for evnen til at spotte. Du kan benytte spotning på jobbet og i livet samt miljøer og situationsbestemte opgaver. Ved aktivering vil emner som ansvar, mod, overblik, passion, og indre kompas komme i spil og dermed vil værktøjerne automatisk pejle til forandringer i almen adfærd samt balancering indefra og ud. En person der deltager på denne inddannelse kan agere som et fyrtårn for andre, sig selv og ind i en større strategisk organisatorisk værdikultur. Din rolle kan benyttes til at koble al tilgængelig viden, indre og ydre kommunikation og se det større billede, og samtidig have løsningsforslag til brug af værktøjer og metoder. 

Få en samtale omkring dine muligheder og tanker omkring Inddannelse - bliv ringet op eller ring til mig på mobil 22 54 17 43

LÆR AT MESTRE SPOTNING

Du bliver stand til at blindspotte ind i personer og situationer. Din intuition skærpes og bliver et værktøj til at bygge bro mellem mennesker, system, miljø og indsats.

Faciliteret og evidensbaseret viden omkring hjernen og cellers kraft til at kunne ændre mønstre og adfærd. Kendskab til kroppen som et værktøj til at forstå sindet og omvendt. Teknikker og viden til at balancerer både på celle og mental plan. Metoder som kan kombineres med en procesplan for bedre forståelse af mennesker og situationer - konkrete værktøjer, til at give videre og til at bruge selv!

Inddannelse kan noget som uddannelse ikke kan alene. Det er koblingen mellem alt det faglærte/tillærte og det medfødte, som et særdeles veludviklet sprog der kommunikerer med intuitionen. Øvelser og teknikker er baseret og vinklet på evidensbaseret forskning og viden, som allerede bruges og kendes i dag.

Denne inddannelse tager afsæt i psykologi, adfærd, vaner, mindfullness, stress og sygdom - fordi det hænger sammen. Spotningen, som er det unikke ved inddannelse,  er det intuitive sprog man kan lære at mestre på Navigazions inddannelse. Vi starter indefra og ud - ikke omvendt!
UDVIKLINGSPOTENTIALE VED INDDANNELSE OG FORANDRING I MENNESKER

Fra filosof til at indlede filosofi og mestre den

Fra at tænke til at gøre til at være.

Fra sind til krop til sjæl

Fra viden til erfaring til visdom

Målgruppe

Inddannelse henvender sig til medarbejdere på alle niveauer i organisationer, som er præget af personlige og intuitive kommunikationsopgaver. Opgaven er at kunne mestre spotning til gavn for sig selv og  med mulighed for at videregive erfaringer og opdagelser i kombinationen med fagrelevans + inddannelse. Personer med indblik og viden om inddannelse vil være fordelagtige i mange fag og lag, hvor mennesker arbejder med mennesker, eksempelvis indenfor sundhedsvæsenet, pleje og omsorg, børn, unge og familie, ledelse,  jobcentre samt undervisning (skoler/efterskoler mv.) - Målgruppen er bred fordi metoden og den viden der ligger bag, bliver koblet op på det individuelle menneskes humanistiske evner. 

OM GRUNDFORLØBET


Dag 1 + 2:

Modul 1: DIN PERSONLIGE PLATFORM
Modul 2: BLINDSPOTTE PÅ DET FYSISKE PLAN

Vi starter med at vende blikket indad og arbejde med overskriften BLIV DEN DU ER, hvor det grundliggende omkring tænkningen samt indgangen til blindspotning åbenbares. Vi skal arbejde med Din platform, som giver en forståelse for helheden i vores inde og ydre miljø.  På det første modul vil i få præsenteret for en CASE, som er en opgave der bruges som aflevering.

Dag 3 + 4:

Modul 3: GENKENDELSE PÅ DET EMOTIONELLE PLAN
Modul 4: FORSTÅELSE AF EPIGENETIK

På de næste 2 dages moduler skal vi arbejde med INTERN KOMMUNIKATION, hvor der arbejdes med de psykiske typer,  det emotionelle plan, hvor det parasympatiske og sympatiske system kobles op med intelligente celler og epigenetik. Vi skal kigge ind i mønstre og overbevisninger.

DAG 5 + 6:

Modul 5: YDERSTYRING OG PÅVIRKNINGER
Modul 6: CASE & KOBLING
Afslutningsvis skal vi kigge på KULTUR OG ADFÆRD, og hvordan yderstyring og miljø har indvirkning på beslutninger og vores identitet. Vi gennemgår også vden CASE, som vi
indledningsvis blev præsenteret for.

DU MODTAGER:

 • 3x2  hele dage med overnatning
 • Lokation på Fyn tæt ved motorvej
 • Kost og logi i naturens rammer
 • Overnatning i dobb. værelse
 • Enkeltværelse ved merbetaling
 • Undervisningsmaterialer
 • Notesbog + kuglepen
 • Bogpakke (3 bøger)
 • Facebook-gruppe til holdet
 • 2 x 1:1 samtale - før og undervejs.
 • Efterfølgende supervision x 3 (online)
 • Nærværende hold - max 12 personer


MODULERNES INDHOLD

Herunder ses de forskellige temaer som vi berører på hvert modul. Dette er de overskrifter, som vi evidensbaseret kobler inddannelsen op på, og som videnskaben allerede har en masse forskning bag. Den forskning binder vi sammen med erfaringer og med hele spottemetoden, som er grundessensen af hele inddannelses tænkningen. Med al den viden der allerede ligger, kan vi koble det til et stærkt værktøj.

DIN PERSONLIGE PLATFORM

 1. Alt er celler og atomer
 2. Bevidstheder
 3. Sanser
 4. Parsympatisk/sympatisk
 5. Vibrationer og frekvens
 6. Aktiv lytning

FORSTÅELSE AF EPIGENETIK

 1. Energi terapi
 2. Meridianer
 3. Æstetiske olier
 4. Healing
 5. Intelligente celler

BLINDSPOTTE  PÅ DET FYSISKE PLAN

 1. Kognitiv (beskrivelse)
 2. Mentalisering
 3. Læringstile
 4. PAEI og andre metoder
 5. Psykiske typer (parapsykologi)

YDERSTYRING OG PÅVIRKNINGER

 1. Ekstern kommunikation
 2. Kropssprog
 3. Relationsarbejde og tillid
 4. Kultur og adfærd
 5. Påvirke ansvar og mod

GENKENDELSE PÅ DET EMOTIONELLE PLAN

 1. Positiv psykologi
 2. Karakterstyrker
 3. Chakra & farverne
 4. Vibrationer og frekvens
 5. Mindfullness
 6. Øvelser + meditationer

CASE OG KOBLING

Fremlæggelse af case samt afslutning med overrækkelse af deltagerbevis

DATOER


HOLD UGE 41 OPSTART 2022:

10. - 11. oktober 2022
24. - 25. oktober 2022
14. - 15. november 2022

PRIS

Kr. 17.500,-

Læs evt. om bruttolønsordning og hvis du er ledig, så spørg dit jobcenter.

INTERNT

Skriv for pris

Inddannelse i egen organisation

Det er muligt at få afviklet undervisningen internt i egen organisation.

Tilmelding Grund Inddannelse

Vedr. tilmelding:


Efter tilmelding:

Du modtager en mail med nogle oplysninger om tid, sted mv. samt adgang til en lukket gruppe mv. Du skal have adgang til nogle materialer, der ligger online. 

Betaling:

Vi aftaler også omkring betaling - det kan være det skal være i rater eller betales af en virksomhed, det tager vi alt sammen i processen. Du betaler kr. 5.000,- i depositum, og kan aflyse indtil 8 uger før opstart af seminaret. Restbeløbet kan betales i rater frem til opstart.

Samtaler:

Inden opstart tager vi også en samtale omkring din tilgang og hvor vi lige "møder" hinanden, inden det hele går af stablen. Undervejs i forløbet eller efter, har vi også en 1:1 samtale, hvor der stilles ind på din rejse igennem inddannelse.