INDDANNELSE
SEMINAR - 6 DAGE


Kommunikation på et humanistisk plan, HVOR DU LÆRER AT mestre SPOTNING

Inddannelse er en blanding af viden og værktøjer, som et ekstra sprog der kan iværksættes og implementeres alle steder, hvor mennesker arbejder med mennesker. At blive inddannet og aktivere personlige evner, der ligger og simre under de faglige kompetencer, er som et ekstra sprog, der vil lette forståelse af vores følelsesregistre, som har udslag i vores mentale tilstand samt både kroppens og sindets balance. Inddannelse er viden og forståelse for evnen til at spotte. Du kan benytte spotning på jobbet og i livet samt miljøer og situationsbestemte opgaver. Ved aktivering vil emner som ansvar, mod, overblik, passion, og indre kompas komme i spil og dermed vil værktøjerne automatisk pejle til forandringer i almen adfærd samt balancering indefra og ud. En person der deltager på denne inddannelse kan agere som et fyrtårn for andre, sig selv og ind i en større strategisk organisatorisk værdikultur. Din rolle kan benyttes til at koble al tilgængelig viden, indre og ydre kommunikation og se det større billede, og samtidig have løsningsforslag til brug af værktøjer og metoder. 

DATOER


HOLD UGE 41 OPSTART 2022:

10. - 11. oktober 2022
24. - 25. oktober 2022
14. - 15. november 2022

PRIS

Kr. 19.995-

- alle priser er ekskl. moms

Du betaler kr. 9.995,- i depositum, og kan aflyse indtil 8 uger før opstart af seminaret. Derefter er det ikke muligt at få depositummet tilbage. Restbeløbet kan betales i rater frem til opstart.

INTERNT

Kr. 13.995,-

- alle priser er ekskl. moms

Internt seminar i egen organisation

Det er muligt at få afviklet undervisningen internt i egen organisation og lokaler, hvor i selv afholder udgift til mad mv.  

Inddannelse ind i en organisation:

Rolle:

Inddannelse som et organisatorisk, strategisk valg giver jer en nøgleperson, som er primus motor for intern balance og kommunikation, både for at kunne bruge sig selv som vidensperson og fagrelevans, men også for at udmønte en humanistisk proces organisatorisk. For at varetage denne opgave, skal vedkommende have mandat til at implementere denne proces og tilgang. Opgaven for vedkommende er at kunne spotte den bagvedliggende årsag tilen ubalance og ud fra et helhedsperspektiv iværksætte en helstøbt handling. 

Proces:

Indre og ydre kommunikation styrkes, ved at tilegne personer optimeret adgang til at kunne navigerer i ydre påvirkning, intuition, information og spotte helhed i den enkelte eller situationen/opgaven. Dernæst er personen opgave at iværksætte processer og sammensætte kulturbærende intern og ekstern adfærd. Det vil sige balancen inde i mennesker oprettes og er medvirkende til et ydrestyret balanceret miljø. 

Formål og mål

Du opnår teoretisk og praktisk beredskab samt intuitive kompetencer til at stå i spidsen for en refleksion over og konstruktiv udvikling af helhedsprocesser. Daglig kontakt med menneskerelateret opgaver tænkes ud af kasser og ind i tilstedeværelse, hvor formålet er at blive i stand til at formulere, udarbejde og formidle en sammenhængende og selvstændig proces med relevans og udviklingspotentiale.

Investering

Hvis du investerer indannelse på dig selv, dine ansatte, organisationen, vil du få medarbejdere/fagrelateret personale, der vil kunne spotte og iværksætte indsatser, der har omdrejningspunkt omkring humanistisk helhedsperspektiveret indsats, og hvor samarbejde, værdiskabelse og individualistisk tilgang fremmes. Samtidig kan organisationens bærende medarbejderkultur fremmes.

INKLUSIV I PRISEN


 • 3x2  hele dage med overnatning
 • Lokation på Fyn
 • Kost og logi i dejlige rammer
 • Overnatning i dobb. værelse
 • Enkeltværelse ved merbetaling
 • Undervisningsmaterialer
 • Bogpakke
 • Unik deltagelse i Inddannelses Facebook-gruppe
 • Adgang til materialer via login
 • 1:1 session
 • Efterfølgende supervision x 3
 • Nærværende hold - max 12 personer


UDVIKLINGSPOTENTIALE med INDDANNELSE som proces
 • Fra filosof til at indlede filosofi og mestre den
 • Fra at tænke til at gøre til at være.
 • Fra sind til krop til sjæl
 • Fra viden til erfaring til visdom
Joe Dispenza

Målgruppe

Inddanelse henvender sig til medarbejdere på alle niveauer i organisationer, som er præget af personlige og intuitive kommunikationsopgaver. Opgaven er at kunne mestre spotning til gavn for sig selv og  med mulighed for at videregive erfaringer og opdagelser i kombinationen med fagrelevans + inddannelse. Personer med indblik og viden om inddannelse vil være fordelagtige i mange fag og lag, hvor mennesker arbejder med mennesker, eksempelvis indenfor sundhedsvæsenet, pleje og omsorg, børn, unge og familie, ledelse,  jobcentre samt undervisning (skoler/efterskoler mv.) - Målgruppen er bred fordi metoden og den viden der ligger bag, bliver koblet op på det individuelle menneskes humanistiske evner. 

Spotnings metoden

SPOTNINGS METODE TIL AT GENKENDE MENNESKER, SITUATIONER, ADFÆRD OG FØLELSER OG DERUDFRA IGANGSÆTTE EN INDSATS, BASERET PÅ MERE INFORMATION.

Med spotnings metode som grundlag lærer du hurtigt at se ind bag ved mennesker, situationer og miljøer. Du bliver fortrolig med de anvendte redskaber og teknikker inden for metoden. Ved at rette opmærksomhed på den bagvedlæggende årsag til adfærd,  kan du i samarbejde med mennesker omkring dig, skabe positive forandringer.

Udbytte

 • Du får indsigt i filosofien og centrale antagelser inden for spotnings metoden.
 • Du får en forståelsesramme, der kan skabe overblik over den enkeltes problemstillinger samt danne rammen om en struktur i samtalen med personerne omkring, og gøre dit arbejde mere kvalificeret og målrettet.
 • Du bliver klædt på til at støtte mennesker, i livets aspekter også når de mistrives eller er i risiko for at falde fra
  jobbet eller en uddannelse.
 • Du får kendskab til spotningsmetodens teknikker og redskaber.
 • Du får værktøjer til at optimere dine indtryk og samtaler, også når tiden er knap.
 • Dit personlige aftryk vil blive markant optimeret.
 • Du vil blive et "fyrtårn" som kan pejle retninger og skabe en tryg retning.