YDELSER

Til private såvel som organisatoriske programmer og samarbejder

SESSIONER & FORLØB

Hos Navigazion får du et ærligt og autentisk samt fagligt samarbejde, som drager omsorg om kernen! Mine kompetencer omkring spotning ind i ubalancer og balancer kan gavne på fysisk såvel som mentalt niveau, og vi får lov at kigge dybere ind i baggrunde, årsager, fremskridt, mønstre og retning. Det sikre at en indsats og et samarbejde gavner eller åbner døre samt stabiliserer. En faglig vejledning, hvor der sigtes mod at skabe overblik, klarhed og retning, bevægelse fra problem til nye perspektiver og læring samt ideer til punkter, at være opmærksom på fremadrettet. Vores ydre og indre miljø er i konstant påvirkning, og tager deraf skade på et biologisk niveau. Ved at forstå rammen og kulturen omkring påvirkningerne, kan der med de rette værktøjer og indblik iværksættes en indsats der varetager det personlige ansvar og dermed helhed.

Session//Idenstitet

Du kan booke en enkelt samtale/session til at spotte og balancere en nuværende situation. Sessionen er intuitiv og der arbejdes med både krop, mentalt og sindet samt intuition.  Alle henvendelser er fortrolige og kan benyttes af både børn, voksne eller en gruppe (familie el.lign). Sessionen indeholder spotning og intuitive beskeder, og at jeg i forvejen har hentet dele af informationerne.
Få pottet ind i potentiale, medfødte evner og evt. virksomhedsprofil. 

Samtaler foregår online.


Intuitiv Session 1,5 timer

1.800,-

Ønskes en længere session - Efterfølgende time kr. 1100,- Skal helst bestilles i forvejen, men er der ikke booket efter, kan det aftales på dagen.

Forløb//Destination

Personligt guidende forløb, som kan kombineres af forskellige indsatser til både krop, sind og sanser og med fokus på din individuelle retning.  Vi indleder med en samtale og en procesplan.  Til forløbet oprettes et online forum til processen, hvor relevante personer også kan deltage (partner, barn el.lign). Hver uge vil du modtage input i din personlige online gruppe og vi aftaler fra gang til gang næste samtale. Samtaler foregår online eller telefonisk.


Samtale varer 1,5 time pr. gang/mdr.

1.100,-  pr. mdr

Min. 4 måneder ved opstart. 
Ved genoptagelse skal forlængelsen være min. 2 måneder
Ekstra samtale/session i indeværende mdr.  kr. 850,-
Hjemmebesøg max 50 km + kr. 200,-

Facilitering//Gruppe

Jeg kommer gerne ud og faciliterer en workshop, en gruppe ceremoni eller også et helt projekt eller proces. Måske ønsker i en bestemt viden inden for det energetiske eller det naturlige bag - uanset om vi blot skal mødes en gang eller flere, så er det muligt at hyre mig og mine evner ind i en sammenhæng, eller at få mig til at sammensætte det til jer. Mine kompetencer og evner kan sammensættes på kryds og tværs i alt det naturlige og energetiske.


Udgangspunkt for prissætning

880,-  pr. person

Vi aftaler hvor det skal foregår, hos en af jer, eller et neutralt sted, som jeg også kan hjælpe med. Der kan  skabes et unikt forløb til jeres gruppe.

Skole eller dagtilbud

Vil I sætte fokus på metoderne og udviklingen af denne i jeres dagtilbud, skabe en god klassekultur med forældreinddragelse i jeres skole, eller løfte børn og unges trivsel, så har jeg her nogle bud på og gode erfaringer med, hvordan vi kunne gøre det sammen. Naturen har udstyret os med alle de komponenter vi hver især skal bruge - opgaven er at kende egne behov og sætte det i spil.

 
FORLØB MED SKOLER

FORLØB MED DAGTILBUD

GRUPPEFORLØB

JERES IDENTITET

HUMANISTISK AMBASSADØR

Ved at styrke menneskers identitet og robusthed, har vi fat i nøglen til den personlige trivsel og dermed skabt en platform, der er økonomisk  og humanistisk forsvarlig. Ansvaret bliver personligt funderet og metoderne aktiveres på et individuelt niveau. Det bidrager til anvendelse i hverdagen, der hvor mennesket befinder sig.

PROFIL OG VÆRDIER

Jeg hører såååå ofte, at en virksomhed har et smukt værdisæt, for eksempelvis at være møg elendig til at varetage de værdier eller modarbejde dem. Dette er decideret ødelæggende for egen markedsføring, og gør i bund og grund det modsatte af det ønskede. Så hvilken profil er du, eller vil du være?

SKAL DIN VIRKSOMHED HAVE ET PROFIL-TJEK?

Indblik i din virksomhed eller din kommende virksomheds helhed og helbred, er en mulighed for få indblik i kultur og adfærd, eller også at få et ansigtsløft og kærlig blik på den visuelle fortælling. 

Det kan være til iværksætteren såvel som den vækstende organisation, som vil pejle en retning eller stikke en finger i jorden. Hvem er du/i, hvor skal i hen, hvor har i været, hvem skal med, hvordan skal det visuelt tage sig ud? Profilen er både et indre og et ydre arbejde - og det skal hænge sammen, ellers skaber du en uautentisk version, som ingen kan genkende eller vil købe. 

Mange ser ikke koblingen mellem den ansatte, profilen, værdierne og WYSIWYG (what you see is what you get) ud i bundlinje og trivsel. men når jeg kigger på det, så hænger det fuldstændigt sammen. 

Vi kan vinkle det på flere måder, men det er først, når vi tuner ind i helheden, at tegnene viser sig. Hvor er blokeringerne, hvad er næste pejlemærke, og i hvilken form, kan du vi samarbejde for det potentiale, som altid er muligt? Det tager vi en intuitiv snak om, og ud fra det afsæt, tages der beslutninger.