SUPERVISION

Til personlig og faglig udvikling

Vi kommunikerer på rigtig mange planer på samme tid og ved at have fokus på det sagte, glemmer vi af og til det usagte, og i en travl hverdag kan det være svært at tilgodese alle behov, se alle kontekster, forstå alle billeder og info der dukker op i vores indre såvel som i de ydre rammer. Det er helt fair, og derfor kan nye, friske øjne være til gavn for mange processer.  Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er NON AKTIV indsats lig med forfald. Og det er altid bedre at forebygge end at lappe huller. Hos Navigazion er du stensikker på at få et ærligt og autentisk samt fagligt samarbejde. Mine kompetencer omkring spotning ind i ubalancer kan gavne på mange niveauer, og kan sikre at en indsats gavner. En faglig, personlig og individuel lærings- og udviklingsmetode der skal understøtte udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Der sigtes altid mod at skabe overblik, klarhed og retning, bevægelse fra problem til nye perspektiver og læring samt ideer til punkter at være opmærksom på i fremtiden.

Hvis vi gør som vi altid har gjort, så får vi hvad vi altid har fået!!!

HVAD HAR DU/I BRUG FOR?

 

Identitet // Samtale

Du kan booke en enkelt samtale/session til at spotte og balancere en nuværende situation. Sessionen er intuitiv og der arbejdes med både krop, mentalt og sindet samt intuition.  Alle henvendelser er fortrolige og kan benyttes af både børn, voksne eller en gruppe (familie el.lign). 

Samtaler foregår online/telefonisk ved gruppeaftaler tillægges kørsel til destination.


Samtale/Session varer 1 time
Pris 1.500,- 
Ønskes en længere session - Efterfølgende time kr. 850,-
Hjemmebesøg max 50 km + kr. 500,-


Destination // Forløb

Personligt guidende forløb, som kan kombineres af forskellige indsatser til både krop, sind og sjæl og med fokus på din individuelle retning.  Vi indleder med en samtale og en procesplan.  Til forløbet oprettes et online forum til processen, hvor relevante personer også kan deltage (partner, barn el.lign). Hver uge vil du modtage input i din personlige online gruppe og vi aftaler fra gang til gang næste samtale. Samtaler foregår online eller telefonisk.


Samtale/session varer 1,5 time pr. gang/mdr.
Pris 1.250,-  pr. session/pr. mdr
Ekstra samtale/session 850,-

Virksomheder

Navigazion stiller erfaring og viden til rådighed ind i samarbejder, der som os ønsker at helhedstænke opgaver og forbinde løse ender, for et større gode. 

Vi går ikke på kompromis med halve løsninger og i sådanne samarbejdsaftaler skal der forventningsafstemmes og rapporteres ind i opgavens helhed og økonomiske ramme.

Kontakt for et samarbejde i flow, hvor Navigazion kobles på flere sager, familier, opgaver i jeres organisation eller kommune. På den måde er det økonomisk bæredygtigt og flere får adgang til identitetsudvikling. Vi aftaler en version der passer ind, hvor det kan mixes mellem flere opgaver, der hvor behovet er størst.Ønsker i som kommune eller organisation at få intern sparring eller forløb til borgere eller ansatte, så kontakt mig, og vi laver en løsning der passer til jeres behov.

Lidt om Destinations forløb

I en opstartssamtale får vi os pejlet ind på årsager, omstændigheder og indre processer. Det kan være dig selv en situation, på jobbet eller måske et barn, der har udfordringer, og som sætter et aftryk helheden. Jeg opretter en online gruppe til vores forløb, hvor du på ugentlig plan, får input fra mig af. Gruppen er samtidig din/jeres personlige Logbog, hvor vi kommunikerer om alverdens hændelser og udfordringer, og jeg byder ind og spotter bagved de omkringliggende årsager. Du/i får opgaver og metoder til jeres værktøjskasse, og lærer at mestre følelsesmæssige blokeringer samt manøvre i utilregneligt terræn. Når forløbet afsluttes, hopper jeg af gruppen, og i har stadig adgang til alt materiale og input som et arkiv.

TEMADAG PÅ JOBBET?

Navigazion er den samarbejdspartner, som du kan tage fat i, når du ønsker en opgave, projekt eller koncept løst på en helhedsperspektiveret og humanistisk måde. Vi kan sammensætte unikke forløb og temadage, som alt sammen har rod i inddannelse og vores metoder. Der tages altid udgangspunkt i inddannelse med forskellige øvelser og input.  Temadagen eller workshoppen kan have et bestemt mål eller delmål, og hvor opgaverne skal samle og styrke fællesskab og skabe grobund for en tribal organisatorisk tænkning.

HER kan VI BIDRAGE MED INDDANNELSE & SPOTNING
  • Kommuners børn og unge profil
  • Skole indsatser vedr. skolefravær
  • Resiliens
  • Stress og sygdom
  • Ledelse og kommunikation
  • Teamdage
  • Coaching til personale
  • Personlige forløb i organisationen