EKSTERN KONSULENT

til store og små OPGAVER

Navigazion er den samarbejdspartner, som du kan tage fat i, når du ønsker en opgave, projekt eller koncept løst på en helhedsperspektiveret og humanistisk måde. Vi har gode fagfolk inde som freelancere og kan sammensætte unikke forløb og temadage, som alt sammen har rod i inddannelse og vores metoder.

TEMADAG

Jeg tager udgangspunkt i inddannelse samt forskellige øvelser og interne små workshops.  Temadagen eller workshoppen kan have et bestemt mål eller delmål, og hvor opgaverne skal samle og styrke fællesskab og skabe grobund for en tribal organisatorisk tænkning.

KONSULENT

Navigazion stiller erfaring og viden til rådighed ind i samarbejder, der som os ønsker at helhedstænke opgaver og forbinde løse ender, for et større gode. Vi går ikke på kompromis med halve løsninger og i sådanne samarbejdsaftaler skal der forventningsafstemmes og rapporteres ind i opgavens helhed og økonomiske ramme.

KLIPPEKORT

Kontakt for et samarbejde i flow, hvor Navigazion  kobles på flere sager, familier, opgaver i jeres organisation eller kommune. På den måde er det økonomisk bæredygtigt og flere får adgang til identitetsudvikling. Vi aftaler et fast timeantal, hvor det kan flere mellem flere opgaver, der hvor behovet er størt. 

Tværfaglig indsats med Navigazion som passager


Som mennesker kommunikerer vi på rigtig mange planer på samme tid, og nogen kommunikere vi bedre med end andre. Ved at have fokus på det sagte, glemmer vi af og til det usagte, og i en travl hverdag kan det være svært at tilgodese alle behov, se alle kontekster, forstå alle billeder og info der dukker op. Det er helt fair, og derfor kan ny, friske øjne være til gavn for mange processer.  Der er flere måder jeg kan fornemme et samarbejde på, som enten kan være en konsulentopgave ind i en konkret opgave, eller det kan være et samarbejde omkring den interne trivsel og balance imellem ansatte og ledelse. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er NON AKTIV indsats lig med forfald. Og det er altid bedre at forebygge end at lappe huller. 

Navigazion er en samarbejdspartner, hvor du er stensikker på at få et ærligt og autentisk samt fagligt samarbejde. Mine kompetencer omkring spotning ind i ubalancer kan gavne på mange niveauer, og kan sikre at en indsats ikke er spild af tid eller om der skal iværksættes ydeligere eller det modsatte. 

Hvis vi gør som vi altid har gjort, så får vi hvad vi altid har fået!!! 

Her har vi bidraget med inddannelse & spotning
  • Kommunens børn og unge profil
  • Skole indsatser vedr. skolefravær og resiliens
  • Stress og sygdom
  • Ledelse og kommunikation
  • Teamdage
  • Inddannelse til personale
  • Personlige forløb til ansatte
  • Undervisning til ansatte