SPOTNING IND I HUSET

til store og små SAMARBEJDER

Det er muligt at få spottemetoden ind i egen organisation, som en intern indsats der kan iværksættes som et tværfagligt samarbejde. Skal der spottes ind i helhed for balance på humanistisk og økonomisk forstand, så er Navigazion den rette partner.

Hvad er det Navigazion kan gøre sammen med jer?

 1. Vi starter ud med et møde, hvor vi klarlægger hvad jeg skal og kan bidrage med.
 2. Der udarbejdes en strategi for samarbejdet, ramme, vilkår samt målsætning.
 3. Der aftales en plan for proces, tidsperiode samt aflønning.
 4. Vi har opfølgende procesmøder, til at varetage og orientere. 
 5. Ved afslutning af den interne indsats eller den eksterne opgave evalueres processen. Hvad er der opnået, hvilke tiltag har skabt resultater og kan der evt. gøres mere? 

TEMADAG

Temadag med identitet og destination som omdrejningspunkt. Jeg tager udgangspunkt i inddannelse samt forskellige øvelser og interne små workshops.  Det handler om kommunikation ind i mennesker, miljøer og situationer.

INTERN INDSATS

Mine erfaringer, evner og kompetencer kan købes ind i et samarbejde, som kan bruges på flere forskellige niveauer. Det kan være til borgere, ansatte, opgaver både internt og eksternt i organisationen. 

INDDANNELSE

Det er muligt at få inddannelse ind i organisationen med et internt Inddannelses seminar. Læs mere om Inddannelses seminarets formål,  målgruppe, intention og hensigt.

Tværfaglig intern indsats med ekstern partner


Som mennesker kommunikerer vi på rigtig mange planer på samme tid, og nogen kommunikere vi bedre med end andre. Ved at have fokus på det sagte, glemmer vi af og til det usagte, og i en travl hverdag kan det være svært at tilgodese alle behov, se alle kontekster, forstå alle billeder og info der dukker op. Det er helt fair, og derfor kan ny, friske øjne være til gavn for mange processer. 

Der er flere måder jeg kan fornemme et samarbejde på, som enten kan være en konsulentopgave ind i en konkret opgave, eller det kan være et samarbejde omkring den interne trivsel og balance imellem ansatte og ledelse. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er N
ON AKTIV indsats lig med forfald. Og det er altid bedre at forebygge end at lappe huller. 

Navigazion er en sparringpartner, hvor du er stensikker på at få et ærligt og autentisk samt fagligt samarbejde. Mine kompetencer omkring spotning ind i ubalancer kan gavne på mange niveauer, og kan sikre at en indsats ikke er spild af tid eller om der skal iværksættes ydeligere eller det modsatte. 


Der arbejdes både internt i organisationer og jeg repræsentere også som ekstern konsulent jeres organisation, som udsendt medarbejder. 

Hvis vi gør som vi altid har gjort, så får vi hvad vi altid har fået!!! 

Her har vi bidraget med inddannelse & spotning
 • Kommunens børn og unge afdeling
 • Skole indsatser med skolefravær
 • Virksomheders ansatte vedr. stress
 • Ledelse og kommunikation i private virksomheder
 • Teamdage i organisationer
 • Inddannelse til børnehavepersonale
 • Personlige forløb til ansatte
 • Undervisning til ansatte
KONTAKT MIG FOR EN SNAK OM SAMARBEJDE