ORGANISATORISK IDENTITET

processer til ledelse, teams, grupper, afdelinger

Energi og engagement kommer indefra - hvis den er hel og balanceret - er den det? Der spottes ind i værdier og kultur. Hvilke profiler og steps ligger der forude til at fastholde eller iværksætte en god kultur og integration af organisationens værdier og balance. Organisationer påvirkes af miljø, både på ledelsesplan, hos de ansatte samt opgaver internt såvel som eksternt. Personer der arbejder ind i Inddannelses principperne, får værktøjer til at fastholde balance, det påvirker en personlig identitet, som igen smitter af organisatorisk. En investering der koster, men som også sparer på den lange bane. Processer der VIL ændre kursen for de fleste organisationer - positivt! Tag hånd om jeres profil og identitet, ved at inddrage og helhedsskabe med .

Firmasaftale

ANSATTE:

Giv din ansatte/medarbejdere mulighed for at tømme hovedet, få ro, skabe indre indsigter, der gavner den enkelte såvel som virksomheden. Det mindsker stress og sygdom - god vedligeholdelse af virksomhedens aktiver - den ansatte.

LEDELSE:

Hvilken leder vil du være? I et forløb, arbejdes der med tribal tænkning og indblik i egoets handlekraft og intuitionens påvirkning.  

To indgange begge to med henblik på, at få virksomhedens ansatte, som ambassadører for profilen og identiteten. WHY and HOW!


PRIS:

Klippekort til coaching
pr. time kr. 1.500,-
3 klip kr. 4.000,-  
5 klip kr. 6.000,-
10 klip kr. 1.0000,-

Supervision i grupper

Supervision betyder 'oversyn'. Supervision er en proces hvor du sætter udvikling i system og kigger så at se på dig selv ovenfra/udefra.
Supervision sigter mod at skabe overblik, klarhed og retning, bevægelse fra problem til nye perspektiver og læring samt ideer til punkter at være opmærksom på i fremtiden.
Kollegial supervision er en metode, hvor ligestillede kolleger gensidigt observerer og taler sammen om hinandens arbejde på en systematisk og aftalebestemt måde.
Skal Navigazion superviserer adfærdsmæssig drejning ind i værdier og  dermed grundliggende identitet?


PRIS:

Eksempel - 3 timers oplæg

Kr. 5.500,-

Ekskl. moms og kørsel

Virksomheds sparring

Jeg har livslang erfaring ind i branding og identitet. Med viden og læring ind i kerneværdiers holdeplads, og hvordan du omsætter dine drømme og ideer til reelle livstag. Navigazion kan være din sparringspartner, som du kontakter når firmaet skal tage beslutninger, dreje af, tænke nyt, tænke stort. Jeg er uddannet grafisk designer og konceptudvikler, hvilket bidrager til min identitetsforståelse i forhold til den ydre profil. Kombinationen af intuition, branding og strategier har altid været i min DNA og er linket fra den ydre profil til den indre kerne. En autentisk brand er målet, og det kræver kobling af why and how. Et supergodt indspark til iværksætteren, der er på vej ud på en farefuld og til dels ensom rejse.


PRIS:

10 x identitets sparring

Kr. 8.800,-

Ekskl. moms 


Vi kan udarbejde forløb ind i jeres helhed, og sammensætte med de fagkompetencer, der skal bruges til afviklingen og udvikligen. Forløbenes varighed og intervaller aftales med den enkelte organisation. Der udarbejdes individuelle tilbud. Sammen skaber vi rammerne for et godt forløb.

TRIBAL IDENTITET

Tankegangen bag Tribal Identitet er, at virksomheder, deres ansatte, deres kunder, produkter og services etablerer og støtter dannelsen af disse fællesskaber, hvormed der opbygges emotionel loyalitet som fastholder mennesker. Tribal Identitet bygger på en grundstamme om, at ville det samme og løfte grundværdier (personlige som organisatoriske), til nye højder. Hvis en virksomhed skal etablere og udvikle et fællesskab, er det vigtigt, at virksomheden har en stærk intern profil, som ansatte tilvælger og er ambassadører for. Grundstenen for at skabe et fællesskab er en delt passion mellem top og bund og ud af organisationen. Den individuelle personlige identitet er derfor vigtig at spotte, for den store helhed. Samtidig vil der arbejdes ind i organisationens "helbred", og muligheder for bæredygtig trivselsprogram. 

HAR JERES FIRMA FYRTÅRNE DER LYSE, ELLER ER DE SLUKKET?


Vi skaber fyrtårne der både står på et solidt fundament, og som lyser for andre. For os er det vigtigt, at vi sammen gennemgår en proces, som du/i forstår og at der skabes bevidsthed om jer selv og hele gruppen, uanset om det er en hel virksomhed eller en bestyrelse et team el.lign. Vi kan ikke beslutte for mennesker eller organisationer, hvad eller hvordan de skal komme i mål. Det vi kan, er at vise muligheder og mulige forhindringer for det bedste beslutningsgrundlag.

Det er vigtigt at have en kemi, for ellers er det umuligt at lave noget konstruktivt, vi kan være mere end tilfreds med. Der skal være en gensidig respekt for hvert vores fagområde og processen. Navigazion er jeres legekammerat på godt og ondt (super ærlige). Vi laver et udkast til et forløb, hvor vi både beskriver processen og afstemmer forventninger. Vigtigst af alt, så drejer det sig om at varetage menneskelig identitet, der passer til jer og jeres værdier.

Vi starter altid med HVEM, for det er mennesker der skaber bølger og god energi. Så hvis vi springer over hvor gærdet er lavest, så bygges der på et fundament, om er ustabilt og det vil ikke holde. Med Navigazion om bord, arbejder vi fra en helt anden frekvens, hvor mennesket er søjlerne, som organisationen skal stille sin lid, tillid og ansvar på. Derfor går vi direkte efter, at klæde mennesker på til at kunne varetage den opgave. Derefter kan der konceptudvikles, skæres en hæl og hugges en tå - for det vil blive meget nemmere, med en synkroniseret tribe, som alle vil fællesskabets bedste og ikke mindst overlevelse.

MEDARBEJDERE

Ved at styrke menneskers identitet og robusthed, har vi fat i nøglen til den personlige trivsel og dermed skabt en platform, der er økonomisk  og humanistisk forsvarlig. Ansvaret bliver personligt funderet og metoderne aktiveres på et individuelt niveau. Det bidrager til anvendelse i hverdagen, der hvor mennesket befinder sig.

Ledelse

Når en ledelse går foran og samtidig er oplært i spottemetoden så kan der tages beslutninger ikke kun baseret på fakta men også intuitivt. Det kræver en leder i balance og når lederen er det kan lederen spotte og fornemme de ansatte – rummet og helheden. Lederen kan mærke blokeringer og modstand og kan du som leder bruge intuitionen vil du også være mere empatisk. Det opnår du værktøjer i.

FAKTA OMKRING STRESSRAMTE

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

TEMADAG MED FOKUS PÅ ANSVAR OG MOD

Navigazion er den samarbejdspartner, som du kan tage fat i, når du ønsker en opgave, projekt eller koncept løst på en helhedsperspektiveret og humanistisk måde. Vi kan sammensætte unikke forløb og temadage, som alt sammen har rod i inddannelse og vores metoder. Der tages altid udgangspunkt i inddannelse med forskellige øvelser og input.  Temadagen eller workshoppen kan have et bestemt mål eller delmål, og hvor opgaverne skal samle og styrke fællesskab og skabe grobund for en tribal organisatorisk tænkning. Giv teamet en gave for livet, ved at skubbe til deres identitet og muligheden for at bidrage internt såvel som eksternt. Mennesket er skabt til at ville give, bidrage og høre til - og det kan en temadag eller workshop være med til at skabe fundamentet for. Læs om inddannelse som en metode til personlig balancere og helhedsorienterende helbreds tjek.HER KAN VI BIDRAGE MED INDDANNELSE & SPOTNING
  • Kommuners børn og unge profil
  • Skole indsatser 
  • Resiliens
  • Stress og sygdom
  • Ledelse og kommunikation
  • Teamdage
  • Coaching til personale
  • Personlige forløb i organisationen
  • Iværksætter identitetssparring

VÆRDIER

Navigazion støtter op om jeres værdiprofil og skaber ind i en sammenhæng. Det er vigtigt at alle kan se sig selv i det co-creation miljø der skabes i processer. Vi tænker balance ind i alle celler, og har derfor også fokus på identitet.

AFTALE

En aftale er en aftale, det er blot at finde en måde at lave den aftale på bedste vis, som passer ind i jeres rutiner og ønsker. Hvem vil i gerne være og hvordan tager i beslutninger i processer? Forstå kompasset!