KOM ENDELIG INDENFOR

 “Det skal give mening” & “Justify your name”- mine allervigtigste leveregler. Hvad kan give mere mening end at få Inddannelses metoderne ud til så mange som overhovedet muligt. Flere der kan spotte og være et fyrtårn for andre, som lyser op og lyser vejen og lader denne visdom sprede sig som ringe i vandet.

Hvem er Navigazion

Jeg ser mig selv som en innovativ udbyder af services og undervisning af bæredygtig velvære. Jeg ønsker at skabe holdbare løsninger for mennesker (børn, unge og voksne), som har udfordringer at den ene eller anden art eller blot et ønske om at kunne opretholde en god balance. Jeg tror ikke på, at det er mennesket der er problemet, men er havnet i udfordringer og de misforstås tit at omgivelserne. Jeg ønsker ikke at sætte en label på den enkelte – jeg ønsker ikke at diagnosticere ej heller stigmatisere. Til gengæld vil jeg gøre den enkelte klar til selv at løse udfordringer – være modig – turde se tingene i øjnene og ændre det. Det handler om at  ruste mennesker til at gå videre i livet, trods bagage og modstand og også kigge på egne evner og potentiale bl. a via spottemetoden.

Navigazion er udvikler af Inddannelse som en metode og en måde at implementere personlig selvcoaching og selvbalancering. I metoden er der taget udgangspunkt i forskning inden for naturen, trivsel, ledelse, mentalisering, positiv psykologi, intelligente celler og fysiologi og viden ind i det mentale sind, hvor hjernens forskellige frekvenser kan aktiveres og hvor vi samtidig får en forståelse for de tre hjerner - både den logiske hjerne, hjertet og maven. Inddannelse er inddragelse af fagkompetencernes mange berøringsflader og forgreninger i sociologi, psykologi, pædagogik, antropologi, biologi, videnskabsstudier m.v. Inddannelsens metoder tager udgangspunkt i den opfattelse, at mennesker bidrager mere, hvis deres personlige spotteevner og indre balance aktiveresl med fagkompetencer og potentiale og det i øvrigt giver mening for den enkelte og sammenhængen. Intuitionen er kompasset, som er en intelligens der er koblet på sanser samt hjernebølger og som kan trænes. Det har vi skabt den perfekte træningsbane til.

Birgitte Pliniussen

Jeg er ejer af firmaet Navigazion Aps, som er et konsulentbureau med fokus på menneskers indre og ydre balance. Jeg udvikler læringskoncepter, projekter, temaer og har udover uddannelse i inddannelse også mentorordninger samt coach og terapi samtaler, hvor jeg bruger forskningens viden om bla. naturen til både terapi og behandling. Inddannelse er en grundtænkning i hele mit setup, som er udviklet ud fra mange årtusinders viden om menneskers væren. Til inddannelsen har jeg udviklet en spottemetode, som er et unikt værktøj til at arbejde med mennesker og sig selv.

Jeg er oprindeligt uddannet grafisk designer og har arbejdet med det i mange år. Jeg har sideløbende taget kurser inden for Ledelse, salg, HR, Processer, konceptudvikling og været nysgerrig på den holistiske verden og er naturterapeut, holistisk behandler og formidler.

Jeg har 21 års erfaring som teaterinstruktør, for børn og unge - og hvor nogle af deltagerne var med diagnoser eller andre udfordringer, der bla. blev sendt i min retning fra familiehuset. Vi skabte musicals, trænede mod og performance uden audition, og med fokus på fælleskabets fremme.

Har i mange år haft §52 og §54 ordninger som støttekontaktperson samt familievejledning. Har også lavet gruppeforløb med fokus på indre trivsel og øvelse i tillid til processer. Der har også været etableret sorgforløb samt fokusforløb til angstramte.

Velvære til alle

Det højste formål her i livet er at følge sit hjerte, at gøre en forskel for andre menneske.  Du kender garanteret følelsen, for ellers er jeg sikker på, at du ikke befandt dig på denne side! Med flere til at inddrage Inddannelsesmetoderne i deres hverdag og virke, jo før kan vi hele på de mange års systemer, som ikke gav trivsel og balance, men som lærte os en masse om, hvordan det ikke skal gøres. Vi bliver hele tiden klogere, så med oldtidens visdom og nutidens videnskab kan vi forme fremtidens helhed. 

Missionen  

At gøre en forskel, og få elever, unge, ansatte, borgere, klienter, kollegaer, mennesker,  projekter, situationer, arbejdsmiljøer og opgaver - til at føle sig bedre tilpas mentalt, i kroppen og på et sanseligt (åndeligt) plan. 

Visionen

går i alt sin enkelthed ud på, at inddannelsen skal nå ud til så mange som muligt, og bidrage med et værktøj til menneskelig og faglig kompetence.  At gøre verden til et bedre sted, den tid vi har til at lave et aftryk på jorden og i mennesker - punktum.  

Værdiprofil er vigtig for alt det vi gør!

At æde sin egen medicin

For at skabe det bedste team, der har vilje, power og passion, skal vi selv trives og føle denne indre balance mellem vores eget indre og vores kompetencer. Hvis teamet ikke trives, så har vi ikke gjort det godt nok! Deres gode fundament og indre kompas er vejen til at kunne spotte optimalt og være det fyrtårn, som andre vil støtte sig til og lade lyse for sig. Ved at vi internt her i Navigazion har fokus på hinanden kan vi løfte mere og give mere ud.

Det skal give mening

Hvis det vi gør, siger eller sætter i gang ikke giver mening, så skal det stoppe. Til gengæld, hvis det vi gør giver os gode tilbagemeldinger og gejst, så skal vi udvikle på det og gøre mere af det. Vi vil skabe ringe i vandet med denne revolutionerende tilgang til mennesker der hjælper mennesker og formår at guide sig selv. Når vi i vores arbejder føler, at det vi gør giver mening, så giver livet også mening! Happy endning!

Ledelse & selvledelse

Selvledelse er hvor den enkelte har ansvar for egne processer og tager fællesskabet og teamwork seriøst på en passioneret måde. ledelse er at gå foran og bane den gode energi.

Spotteteknik

At bruge egne medfødte evner og intuitiv intelligens i en større helhed i kombination med  faglighed og personlig identitet.

Bæredygtighed

En helhedstanke, der skal være grundliggende for samarbejder og måden vi bruger tid, ting, os selv og jordens ressourcer på.

Naturlig helbred

En holistisk tankegang, hvor videnskab og visdom smelter sammen, og det bedste fra begge verdner skaber en fælles retning.

Justify your name

Vi står inde for det vi siger og gør, ikke kun som fagperson, men også som det menneske vi er med vores holdninger. Walk the talk!

Giver det mening?

Det vi hver dag byder ind med, skal give mening og skabe ringe i vandet . Det er både på individuelt plan og som organisation, ellers trives mennesket ikke.